Výroba interiérov lietadiel

Montážne riešenia na konštrukciu interiéru lietadiel so zameraním na hlavé faktory, ktorými sú ergonomika a úroveň hluku.