Údržba, opravy a generálne opravy

Údržba, opravy a generálne opravy

Zabezpečuje údržbu, opravy a generálne opravy vo všetkých fázach výroby lietadiel

Kontaktujte nás