Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Riešenia v rámci koncepcie Inteligentný výrobný závod pre automobilový priemysel

Riešenia v rámci koncepcie Inteligentný výrobný závod pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel v súčasnosti zastáva vedúce postavenie v oblasti vývoja koncepcií a procesov výroby a montáže. Vývoj napreduje vďaka environmentálnym požiadavkám, zavádzaniu alternatívnych pohonov a vďaka tvrdej konkurencii na trhu, ktorý prichádza s veľkým množstvom modelov a verzií, ako prostriedok rozvíjania hospodárskej súťaže. Tieto dva trendy si vyžadujú zvýšenú flexibilitu vo výrobe, pričom poprední výrobcovia automobilov sa rýchlo približujú vízii „hromadnej výroby“. Nová norma je vyrábať viacero modelov automobilov alebo dokonca kombináciu automobilov a motocyklov v jednom montážnom závode. Kontaktujte nás pre viac informácií!

Flexibilita montážnej linky

Flexibilné výrobné systémy sú čoraz obľúbenejšie a možno ich rozdeliť do dvoch oblastí: flexibilita stroja a flexibilita smerovania. Flexibilita stroja sa týka schopnosti používať niekoľko strojov na rovnaké činnosti a schopnosti systému prispôsobiť sa zmenám, ako napríklad z hľadiska objemu a funkcií. Flexibilita smerovania predstavuje schopnosť systému prispôsobiť sa novým výrobkom a poradiu ich zostavovania.

Kolaboratívne roboty (coboty)

V kontexte inteligentnej výroby môžu kognitívne roboty vnímať odchýlky v údajoch, meniť riadenie plánovania a prispôsobovať výrobné činnosti tak, aby nezávisle riešili zložité problémy výroby. Pomocou distribuovaných algoritmov na rekonfiguráciu samokonfigurovateľných robotov sa výrazne zjednoduší zložitá konfigurácia robotov. Kognitívne roboty (coboty) môžu pracovať samostatne a môžu sa zaoberať premenlivým plánovaním inteligentného výrobného závodu s prepojenými montážnymi linkami.

Kvalita

Koncepcia Industry 4.0 môže podporovať zvýšenú kvalitu produktov v niekoľkých oblastiach, napríklad: vylepšené prispôsobenie, zvýšená interakcia so zákazníkmi, návrh hodnoty založenej na údajoch a zmena ponuky produktov na ponuku služieb.

Inteligentný výrobný závod budúcnosti

Automobilový priemysel v súčasnosti zastáva vedúce postavenie v oblasti vývoja koncepcií a procesov výroby a montáže. Vývoj napreduje vďakaenvironmentálnym požiadavkám, zavádzaniu alternatívnych pohonov a vďaka tvrdej konkurencii na trhu, ktorý prichádza s veľkým množstvom modelov a verzií, ako prostriedok rozvíjania hospodárskej súťaže. Tieto dva trendy si vyžadujú zvýšenú flexibilitu vo výrobe, pričom poprední výrobcovia automobilov sa rýchlo približujú vízii „hromadnej výroby“. Nová norma je vyrábať viacero modelov automobilov alebo dokonca kombináciu automobilov a motocyklov v jednom montážnom závode.V oblasti montáže sa vízia „hromadnej výroby“ blíži novými koncepciami, pri ktorých sa tradičné pohyblivé montážne linky nahrádzajú novými riešeniami založenými na koncepcii AGV (Automated Guided Vehicles), ktorá umožňuje viacnásobné a flexibilné toky vo výrobnej hale. Zostavu tvorí hlavný tok s viacerými cestami alebo pridanými slučkami na zvládnutie odlišnosti v rámci modelov a verzií. To si vyžaduje aj nové koncepcie riadenia materiálových tokov a inštalovanie staníc s nástrojmi a riadiacim softvérom.Budúcnosť automobilového priemyslu sa mení a nikto nevie povedať, kam až nás vývoj zavedie. Prídu nové riešenia a normy. Spoločnosť Atlas Copco aktívne prispieva k rozvoju spolu so svojimi zákazníkmi a je dôveryhodným partnerom pre podporu na tejto ceste.

Máme poznatky a vedomosti o tom, ako navrhnúť prepojený ekosystém

Spoločnosť Atlas Copco poskytuje prepojené produkty už viac ako desať rokov. Počas mnohých rokov sme získali znalosti príslušných procesov montáže a máme bohaté skúsenosti s tým, ako navrhnúť prepojený ekosystém. Dnes sme lídrom na trhu s prepojenými nástrojmi a ponúkame najväčšiu servisnú organizáciu všetkých dodávateľov nástrojov. To nám dáva jedinečnú pozíciu, z ktorej môžeme nielen zhromažďovať údaje, ale ich aj analyzovať. Potom môžeme vďaka našim odborným znalostiam v oblasti montáže a uťahovania dávať konkrétne odporúčania, ako zlepšiť príslušný montážny proces, alebo odporučiť údržbu na základe analýzy predpisov. Naše osvedčené riešenia sú teraz horizontálne integrované a bezproblémovo zdieľajú údaje so všetkými aplikáciami s podporou životného cyklu montáže – od aplikácií podporujúcich výskum a vývoj, cez výrobu, až po aplikácie využívané v službách a analýze.Integrovaná slučka obsahuje portfólio nástrojov, systémov a služieb na inteligentnú prepojenú montáž;– Programovanie náradia– Obsluha náradia– Systém riadenia procesov– Systémy na podporu operátorov, navádzacie systémy pre operátorov– Kontrola kvality– Systémy údržby a údržby– Zber a analýza údajov– Služby na základe údajov
Riešenia montáže pre inteligentný výrobný závod – ďalšie informácie
Riešenia montáže pre inteligentný výrobný závod – ďalšie informácie
 
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
 
Pozrite si naše video predstavenie!
Pozrite si naše video predstavenie!
 
Stiahnite si správu o inteligentnej prepojenej montáži
Stiahnite si správu o inteligentnej prepojenej montáži
 

Riešenia v rámci koncepcie Inteligentný výrobný závod pre automobilový priemysel

explainer icon