Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Systémy ukladania energie

Globálne dodávateľské spoločnosti

Dnes sa trh dodávateľských služieb rýchlo rozrastá a výrobcovia OEM vyžadujú vyššiu efektivitu a kvalitu. Spoločnosť Atlas Copco prináša vďaka globálnej organizácii a svojmu rozsiahlemu zastúpeniu v 86 krajinách vždy tie najlepšie riešenia a služby s cieľom pomôcť zákazníkom pri montáži ich produktov s vynikajúcou úrovňou kvality a produktivity.

Zlepšenie kvality

Zložitosť výrobku podľa typov použitých druhoch materiálov a variability výrobkov sa zvyšujú. Zároveň sú požiadavky na kvalitu na dodávateľov v rámci automobilového priemyslu prísnejšie než kedykoľvek predtým. Spoločnosť Atlas Copco prináša najširšiu ponuku produktov v odvetví, aby uspokojila všetky vaše potreby.

Požiadavky priemyslu

Nastáva štvrtá priemyselná revolúcia a výzvy súvisiace s inováciami pretvárajú tradičnú štruktúru automobilového priemyslu. Spoločnosť Atlas Copco si uvedomuje, že sa priemysel mení, preto sa na to pripravujeme, aby sme boli strategickým zdrojom a partnerom našich zákazníkov.

Maximalizovanie prevádzkyschopnosti

Na dodávateľské spoločnosti je vyvíjaný čoraz väčší tlak, aby boli diely dostupné na požiadanie a aby ich dokázali doručiť výrobcom originálneho vybavenia v automobilovom priemysle načas. Spoločnosť Atlas Copco ponúka najväčší sortiment produktov, no okrem toho máme aj najkomplexnejšiu ponuku služieb, vďaka ktorým budú vaše zariadenia neustále dosahovať špičkový výkon.

Máme znalosti a riešenia

The fourth industrial revolution, the digitalization of manufacturing and assembly, Industry 4.0. We call it Smart Connected Assembly. The assembly of the future can benefit from the new technology in many areas including quality, process performance and overall cost efficiency. The assembly process, maintenance service shifts to guarantee tools availability, future new services based on big data analytics, support to R&D and simulation of assembly processes, automation of supporting processes like operator guidance and quality assurance. The assembly process will include safety and operator guidance systems such as 3D positioning, pick-to-light, augmented reality solutions, and operator guidance displays that minimize human error and ensures that the right operations are performed.
Keď prijmeme koncepciu Industry 4.0, prepojenosť bude novým meradlom, podľa ktorého sa budú posudzovať dodávatelia v odvetví automobilového priemyslu. V automobilovom závode pripravenom na koncepciu Industry 4.0 sa zariadenia navzájom prepoja, rovnako ako sa spoja s ľudskými rozhraniami a budú poskytovať dostupné a dostupné údaje v reálnom čase.
Spoločnosť Atlas Copco ponúka širokú škálu priemyselných výrobkov a služieb na podporu koncepcie Industry 4.0

Šesť hodnotových pilierov predstavuje rámec vytvorený spoločnosťou Atlas Copco na ilustráciu a príklad potenciálnej hodnoty, ktorú prinášame.

Prísne kvalitatívne požiadavky na dodávateľov spolu so zvýšenou variabilitou produktov si vyžadujú flexibilné a presné procesy. Prinášame najširšiu ponuku produktov v odvetví, ktorá uspokojí všetky vaše potreby.

Vyberte si z nasledujúcich aplikácií