Inteligentná prepojená montáž

Kontaktujte nás

Rôznorodejšie faktory produktov

Požiadavky v oblasti prispôsobovania koncových produktov pre spotrebiteľov sa budú zvyšovať. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch na jednu vyrobenú jednotku aj na milión vyrobených jednotiek. To si bude vyžadovať nové úrovne flexibility vo výrobe.

Komplexnosť systémov

Výrobné systémy budú čoraz komplexnejšie a čoraz viac kritických výrobných postupov bude závisieť od prepojených systémov. Schopnosť riadiť konfiguráciu, verzie softvéru a prístup bude kľúčová na zachovanie kontroly kvality a prevádzkyschopnosti výroby.

Ľudské faktory

Ľudský faktor bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. Montážni pracovníci budú musieť používať nové dostupné technológie na využitie ich potenciálu. Systémy preto musia byť intuitívne a veľké množstvo údajov, ktoré sa vygeneruje pri montážnom procese, sa musí spracovať tak, aby boli najdôležitejšie informácie prezentované operátorovi

Loading...