Inteligentná prepojená montáž

Vďaka mnohým rokom sústredeného vývoja máme znalosti, technológie a inteligentné nástroje a systémy, ktoré vás dostanú na čelo v rámci koncepcie Industry 4.0

Kontaktujte nás

Industry 4.0 a spoločnosť Atlas Copco

Spoločnosť Atlas Copco ponúka široký sortiment priemyselných výrobkov a služieb, ktoré podporujú víziu Industry 4.0. Naše výrobky sú prepojené, flexibilné a vyrobené na základe najmodernejšej technológie. Svojim zákazníkom zabezpečujeme služby prostredníctvom špeciálnej globálnej siete, ktorá poskytuje kompletné riešenie pre flexibilnú produktivitu s najvyššími štandardami kvality

Rôznorodejšie faktory produktov

Požiadavky v oblasti prispôsobovania koncových produktov pre spotrebiteľov sa budú zvyšovať. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch na jednu vyrobenú jednotku aj na milión vyrobených jednotiek. To si bude vyžadovať nové úrovne flexibility vo výrobe.

Komplexnosť systémov

Výrobné systémy budú čoraz komplexnejšie a čoraz viac kritických výrobných postupov bude závisieť od prepojených systémov. Schopnosť riadiť konfiguráciu, verzie softvéru a prístup bude kľúčová na zachovanie kontroly kvality a prevádzkyschopnosti výroby.

Interakcia s ľuďmi

Ľudský faktor bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. Montážni pracovníci budú musieť používať nové dostupné technológie na využitie ich potenciálu. Systémy preto musia byť intuitívne a veľké množstvo údajov, ktoré sa vygeneruje pri montážnom procese, sa musí spracovať tak, aby boli najdôležitejšie informácie prezentované operátorovi

Loading...

Atlas Copco – 6 pilierov hodnoty

Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0, pri ktorej sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša hodnotu. Prečítajte si o 6 pilieroch hodnoty spoločnosti Atlas Copco v nižšie uvedených kategóriách

Celý rad produktov na inteligentnú prepojenú montáž – na podporu vízie Industry 4.0

Prichádzajú nové výzvy a objavujú sa nové výhody inteligentnej prepojenej montáže. Tento vývoj procesu montáže ženie dopredu koncepcia Industry 4.0 – štvrtá priemyselná revolúcia: digitalizácia výroby a montáže.