Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Inteligentná prepojená montáž

Vďaka mnohým rokom sústredeného vývoja máme znalosti, technológie a inteligentné nástroje a systémy, ktoré vás dostanú na čelo v rámci koncepcie Industry 4.0

Kontaktujte nás

Industry 4.0 a spoločnosť Atlas Copco

Spoločnosť Atlas Copco ponúka široký sortiment priemyselných výrobkov a služieb, ktoré podporujú víziu Industry 4.0. Naše výrobky sú prepojené, flexibilné a vyrobené na základe najmodernejšej technológie. Svojim zákazníkom zabezpečujeme služby prostredníctvom špeciálnej globálnej siete, ktorá poskytuje kompletné riešenie pre flexibilnú produktivitu s najvyššími štandardami kvality

Rôznorodejšie faktory produktov

Požiadavky v oblasti prispôsobovania koncových produktov pre spotrebiteľov sa budú zvyšovať. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch na jednu vyrobenú jednotku aj na milión vyrobených jednotiek. To si bude vyžadovať nové úrovne flexibility vo výrobe.

Komplexnosť systémov

Výrobné systémy budú čoraz komplexnejšie a čoraz viac kritických výrobných postupov bude závisieť od prepojených systémov. Schopnosť riadiť konfiguráciu, verzie softvéru a prístup bude kľúčová na zachovanie kontroly kvality a prevádzkyschopnosti výroby.

Interakcia s ľuďmi

Ľudský faktor bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. Montážni pracovníci budú musieť používať nové dostupné technológie na využitie ich potenciálu. Systémy preto musia byť intuitívne a veľké množstvo údajov, ktoré sa vygeneruje pri montážnom procese, sa musí spracovať tak, aby boli najdôležitejšie informácie prezentované operátorovi

Loading...

Atlas Copco – 6 pilierov hodnoty

Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0, pri ktorej sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša hodnotu. Prečítajte si o 6 pilieroch hodnoty spoločnosti Atlas Copco v nižšie uvedených kategóriách

Celý rad produktov na inteligentnú prepojenú montáž – na podporu vízie Industry 4.0

Prichádzajú nové výzvy a objavujú sa nové výhody inteligentnej prepojenej montáže. Tento vývoj procesu montáže ženie dopredu koncepcia Industry 4.0 – štvrtá priemyselná revolúcia: digitalizácia výroby a montáže.