Inteligentná prepojená montáž

Industry 4.0 – vízia budúcnosti výroby

Podstatou konceptu Inteligentná prepojená montáž je vytvorenie jedinečnej hodnoty vzájomným prepojením všetkých montážnych procesov zákazníka. Riešenia montáže sú vzájomne prepojené a integrované do výrobnej siete. Vygenerované údaje predstavujú novú surovinu, ktorá sa používa na riadenie a identifikáciu zlepšení v jednotlivých procesoch montáže aj medzi nimi