Interakcia s ľuďmi

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Interakcia s ľuďmi

Spoločnosť Atlas Copco vylepšuje montážne linky pomocou inteligentných nástrojov,
pričom kladie dôraz na obsluhu a dlhodobo sa venuje poskytovaniu účinných a ergonomických nástrojov pre operátorov. Tieto skúsenosti spoločnosť využila aj pri navrhovaní nástrojov pre továrne zajtrajška. Jedným z najväčších problémov, s ktorými sa dnes výrobné závody musia vyrovnať je udržanie si primerane vyškolených zamestnancov. Prispôsobenie na viacero nových výrobných liniek si vyžaduje vyškolenie starého aj nového personálu pre potreby procesu výroby. To si vyžaduje čas a spôsobuje to zraniteľnosť podnikania v prípade výrazných zmien pracovnej sily. Okrem toho je čoraz náročnejšie získať nových zručných pracovníkov na pokročilú prácu vo výrobe.

Náročné úlohy
Zaistenie pokračujúcej konkurencieschopnosti si vyžaduje neustále zmeny vo výrobe. To znamená, že musíte investovať čas a peniaze aj do odbornej prípravy zamestnancov, aby ste mohli vyrábať produkty v tej najvyššej možnej kvalite. Môže to byť veľmi nákladné.
Jedným z osvedčených riešení je spojiť skúsených operátorov s tými menej skúsenými, aby sa stali ich mentormi a v prípade potreby im pomohli. Vzhľadom na zmenšujúci sa počet pracovníkov a ich rozloženie po prevádzke to často nie je realistický prístup. Ideálne je zaistiť, aby operátori vykonávali svoju prácu správne bez odbornej prípravy

Príležitosti
Vďaka koncepcii Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) od spoločnosti Atlas Copco zaistíte, aby všetky záležitosti súvisiace s odbornou prípravou a náborom boli jednoduchšie než kedykoľvek v minulosti. V rámci tejto štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorú označujeme ako Industry 4.0, vnímame vznik inteligentných, navzájom prepojených montážnych liniek.
Inteligentné nástroje dokážu podporiť vašich operátorov registrovaním kazov a chýb a poskytnutím navádzania operátorovi pri ich odstraňovaní. Vďaka tomu sa na odbornú prípravu zamestnancov nemusí vynakladať toľko času a finančných prostriedkov, pretože majú pri práci neustále k dispozícii navádzanie v reálnom čase. Platí to nielen pre nových zamestnancov, ale aj v prípade presunu skúsených operátorov na nové výrobné linky.
Jeden z popredných výrobcov automobilov zistil, že zavedením navádzania operátora môže pri zavádzaní nových modelov znížiť čas a náklady na odbornú prípravu o 30 %. Priame pokyny a neustále korekcie sú len niektoré z výhod koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) od spoločnosti Atlas Copco.

Riešenie ľudských problémov pomocou koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) od spoločnosti Atlas Copco
Všetky nástroje majú priamo zabudovanú funkciu spätnej väzby pre operátora. To operátorom umožňuje overiť si, či dosiahli požadovaný výsledok, alebo odstrániť prípadné chyby. Nástroje a ich pripojené systémy sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho a intuitívne používali, vďaka čomu si odborná príprava na ich používanie nevyžaduje toľko času.
Nástroje od spoločnosti Atlas Copco sú vybavené riešením TurboTight® na zvýšenie ergonomiky pre operátorov. Tento riadiaci algoritmus umožňuje nástroji absorbovať pôsobenie reakčných síl uťahovania a výrazne uľahčí prácu operátora, skráti časy cyklov a zlepší flexibilitu.
Vďaka navádzaniu operátora získa personál priame pokyny s ilustráciami a textom na obrazovke, čím sa redukuje množstvo rozhodnutí, ktoré musia operátori prijať. Vďaka nepretržitým pokynom môže operátor pracovať efektívne, vyhýbať sa chybám a znižujú sa nároky na odbornú prípravu. Ľahká, ergonomická a bezkáblová konštrukcia nástrojov od spoločnosti Atlas Copco výrazne znižuje riziko zranení operátorov a poškodenia vybavenia, preto sú inteligentné nástroje medzi operátormi veľmi obľúbené. Tieto druhy inteligentných, integrovaných riešení definujú užitočnosť koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly).

Zhrnutie
V rámci vylepšenia výrobného závodu a krokov k realizácii koncepcie Industry 4.0 je mimoriadne dôležité zamerať sa na operátorov a ich pracovné prostredie. Pri zavádzaní riešení v rámci koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly), akými sú napríklad inteligentné nástroje, nielenže získate výhodu vo výrobe, ale budete schopní rýchlo vyškoliť nových pracovníkov alebo podľa potreby presunúť skúsených operátorov na nové výrobné linky.

Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)!
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky.
Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE ĎALEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Správa Video Vreckový sprievodca