Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Vacuum solutions

Zvýšená produktivita

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zvýšená produktivita

Zlepšenia v oblasti produktivity
Riadenie výroby a montážnych liniek prebieha súbežne so zameriavaním sa na produktivitu. Produktivita bola, je a bude hnacím motorom rozvoja pri výrobe a montáži. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu, stojí na prahu a produktivita je znova zásadnou hybnou silou tejto zmeny. A naozaj ponúka nové perspektívy pri práci s ňou.

Náročné úlohy
Zavádzanie účinnejších nástrojov a dokonalé vyladenie pracovných procesov sú súčasťou neustálej práce na zlepšenie produktivity. V oblasti montážnych liniek dochádza k neustálym zmenám plánov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť výkon. Čo ešte možno urobiť? Ako sa dá produktivita ešte viac vylepšiť?
Dosiahnutie nasledujúcej úrovne si vyžaduje zmenu myslenia a nové perspektívy. Ide o náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje podporu v podobe postupného prístupu.

Príležitosti
Údaje vytvárajú základ inteligentných montážnych liniek zajtrajška a tvoria hlavný komponent pri plánovaní a zmenách plánu. Využívanie reálnych údajov viditeľne prispieva k zásadnému zlepšeniu v oblasti kvality a produktivity. Popredný výrobca terénnych vozidiel zaznamenal zníženie chybných uťahovaní o 73 % a po prvý raz dosiahol úspešnosť montáže produktov na prvý raz na úrovni 98 %. Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka pravidelnému systematickému prístupu pri identifikovaní a riešení hlavných problémových oblastí. Tento nový spôsob práce s údajmi odhaľuje skutočnú produktivitu a možno ho zaviesť postupne, aby sa zaistilo zachovanie kontroly.

Zvýšenie produktivity prostredníctvom koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)
Produktivitu ovplyvňuje redukcia prerábania, minimalizácia kazov a maximalizovanie výkonu. Otázku produktivity nemožno obmedziť na analýzu izolovaných oblastí. Treba zohľadniť viaceré perspektívy. Tajomstvo spočíva v komplexnom prístupe, ktorý umožňuje optimalizovať celú rovnicu produktivity.
Umožňuje to využívanie skutočných údajov zo všetkých komponentov výroby. Údaje o výkone, kvalite, čase a nákladoch z montážnych liniek možno porovnať s pracovnými stanicami a používaním nástrojov. Plánovanie a zmena plánovania sa preto zakladá na skutočných faktoch a umožňuje dosiahnuť skutočné zlepšenie produktivity.

Kľúčom k dosiahnutiu zlepšenia produktivity je nová generácia systému ToolsNet 8 na zhromažďovanie údajov a analýzu. Využíva sa na optimalizáciu výrobného procesu. V kombinácii s riadiacimi jednotkami nástrojov, ako napríklad PowerFocus, zaisťuje úplnú kontrolu nad montážnym procesom. Poskytuje vám platformu na zlepšovanie kvality a produktivity.

Úloha operátorov má zásadný význam pri dosahovaní ďalšej úrovne produktivity. Vďaka riešeniu navádzania operátora operátor dostáva priamo na obrazovke pokyny vrátane obrázkov a textu, ktoré slúžia na redukciu chýb. Pomocou nepretržitého navádzania môže operátor pracovať efektívne bez plytvania časom. Tento prístup minimalizuje potrebu odbornej prípravy zamestnancov, čím vytvára priestor pre škálovateľnosť a flexibilitu v rámci procesu.
Postupné zavedenie koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) zlepší vašu produktivitu vďaka komplexnej perspektíve.

Zhrnutie
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) je súčasťou prechodu k tejto vízii. Systém ToolsNet predstavuje krok k úplnej digitalizácii montážnych liniek a ku koncepcii Industry 4.0. Zaistí, aby ste boli pripravení na ďalší krok v oblasti produktivity.

Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)!

Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky.
Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE TU