Zvýšená produktivita

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zvýšená produktivita

Zlepšenia v oblasti produktivity
Riadenie výroby a montážnych liniek prebieha súbežne so zameriavaním sa na produktivitu. Produktivita bola, je a bude hnacím motorom rozvoja pri výrobe a montáži. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu, stojí na prahu a produktivita je znova zásadnou hybnou silou tejto zmeny. A naozaj ponúka nové perspektívy pri práci s ňou.

Náročné úlohy
Zavádzanie účinnejších nástrojov a dokonalé vyladenie pracovných procesov sú súčasťou neustálej práce na zlepšenie produktivity. V oblasti montážnych liniek dochádza k neustálym zmenám plánov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť výkon. Čo ešte možno urobiť? Ako sa dá produktivita ešte viac vylepšiť?
Dosiahnutie nasledujúcej úrovne si vyžaduje zmenu myslenia a nové perspektívy. Ide o náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje podporu v podobe postupného prístupu.

Príležitosti
Údaje vytvárajú základ inteligentných montážnych liniek zajtrajška a tvoria hlavný komponent pri plánovaní a zmenách plánu. Využívanie reálnych údajov viditeľne prispieva k zásadnému zlepšeniu v oblasti kvality a produktivity. Popredný výrobca terénnych vozidiel zaznamenal zníženie chybných uťahovaní o 73 % a po prvý raz dosiahol úspešnosť montáže produktov na prvý raz na úrovni 98 %. Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka pravidelnému systematickému prístupu pri identifikovaní a riešení hlavných problémových oblastí. Tento nový spôsob práce s údajmi odhaľuje skutočnú produktivitu a možno ho zaviesť postupne, aby sa zaistilo zachovanie kontroly.

Zvýšenie produktivity prostredníctvom koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)
Produktivitu ovplyvňuje redukcia prerábania, minimalizácia kazov a maximalizovanie výkonu. Otázku produktivity nemožno obmedziť na analýzu izolovaných oblastí. Treba zohľadniť viaceré perspektívy. Tajomstvo spočíva v komplexnom prístupe, ktorý umožňuje optimalizovať celú rovnicu produktivity.
Umožňuje to využívanie skutočných údajov zo všetkých komponentov výroby. Údaje o výkone, kvalite, čase a nákladoch z montážnych liniek možno porovnať s pracovnými stanicami a používaním nástrojov. Plánovanie a zmena plánovania sa preto zakladá na skutočných faktoch a umožňuje dosiahnuť skutočné zlepšenie produktivity.

Kľúčom k dosiahnutiu zlepšenia produktivity je nová generácia systému ToolsNet 8 na zhromažďovanie údajov a analýzu. Využíva sa na optimalizáciu výrobného procesu. V kombinácii s riadiacimi jednotkami nástrojov, ako napríklad PowerFocus, zaisťuje úplnú kontrolu nad montážnym procesom. Poskytuje vám platformu na zlepšovanie kvality a produktivity.

Úloha operátorov má zásadný význam pri dosahovaní ďalšej úrovne produktivity. Vďaka riešeniu navádzania operátora operátor dostáva priamo na obrazovke pokyny vrátane obrázkov a textu, ktoré slúžia na redukciu chýb. Pomocou nepretržitého navádzania môže operátor pracovať efektívne bez plytvania časom. Tento prístup minimalizuje potrebu odbornej prípravy zamestnancov, čím vytvára priestor pre škálovateľnosť a flexibilitu v rámci procesu.
Postupné zavedenie koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) zlepší vašu produktivitu vďaka komplexnej perspektíve.

Zhrnutie
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) je súčasťou prechodu k tejto vízii. Systém ToolsNet predstavuje krok k úplnej digitalizácii montážnych liniek a ku koncepcii Industry 4.0. Zaistí, aby ste boli pripravení na ďalší krok v oblasti produktivity.

Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)!

Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky.
Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE TU