Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Dodržiavanie plánov a dodávok sú kľúčové faktory na udržanie úspešnej produkcie. Je nevyhnutné zabezpečiť priebežnú výrobu a zabrániť neplánovaným zastaveniam výroby. To znamená, že ste už vo vašich prevádzkach vybudovali procesy a odstránili prekážky. Existujú však aj ďalšie príležitosti na zvýšenie prevádzkyschopnosti. Keďže náklady na prestoje sú extrémne vysoké, dopad aj zdanlivo malých zlepšení je podstatný.

Výzvy

Zvýšená zložitosť vašich produktov spolu s menšími dávkami a rýchlejšími časmi medzi jednotlivými výrobnými dávkami prinášajú nové výzvy na zvýšenie prevádzkyschopnosti výroby. Spomalenie alebo neočakávané zastavenie výroby je nákladné. Priame náklady sa odhadujú na 3 – 6 tisíc EUR za minútu, ale často predstavujú len malú časť skutočných nákladov. Skryté náklady je ťažšie predvídať a zvyčajne sú významnejšie. Okrem nákladov je ovplyvnené aj zameranie výroby. Dosiahnutie spoľahlivosti s robustným prevádzkovým výrobným procesom poskytuje čas, ktorý možno využiť na neustále zlepšovanie.

Príležitosti

Pomocou výrobných údajov je možné identifikovať riziká v montážnych linkách a proaktívne ich riešiť ešte pred vznikom problému. Nový servisný program bol vytvorený, keď zákazník spoločnosti Atlas Copco analyzoval výrobu. Tento prediktívny program založený na údajoch dokázal znížiť neplánované prestoje nástrojov o 75 %.

Zvýšenie prevádzkyschopnosti pomocou inteligentnej prepojenej montáže

V spoločnosti Atlas Copco využívame komplexný prístup. V prípade prevádzkyschopnosti nejde len o robustnosť nástrojov. Dôležitý je celý proces podporovaný konfiguráciou, softvérom a odbornou prípravou. Nielenže pokračujeme vo výrobe čoraz robustnejších nástrojov, ale zameriavame sa aj na nové inovatívne spôsoby zvyšovania prevádzkyschopnosti. Zhromažďujeme údaje z celej montážnej linky, pracovných staníc a nástrojov. Riziká prerušenia výroby treba identifikovať a systém montážnej linky možno potom s dôrazom na ne optimalizovať. Okrem toho konkrétne technológie, akými sú nástroj na analýzu výroby, systém na monitorovanie telies, a systém manipulácie s predmetmi pomocou svetla umožňuje lepšie predchádzať chybám a prepracovaniu a znížiť čas zbytočne vynaložený v rámci tohto procesu

Inteligentný servis
Systém ToolsNet vytvára základ prediktívnej inteligentnej údržby. Inteligentný servis zaistí vysokú mieru spoľahlivosti uťahovacieho systému, ktorá sa dosahuje vďaka analýze údajov. Nástroje a pracovné stanice majú zabudovanú analýzu, ktorá im pomáha vopred identifikovať potrebu údržby jednotlivých nástrojov na základe presnej znalosti ich stavu.
Nástroje od spoločnosti Atlas Copco sú určené pre inteligentný servis, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú údržbu a opravu. Organizácia servisu sa zameriava na rovnakú oblasť, čo nám umožňuje zaistiť vhodný a účinný servis. Servisovateľnosť produktov a prístup zameraný na aktívne poskytovanie servisu zvyšuje prevádzkyschopnosť.
Ak predsa len dôjde k prerušeniu výroby, hlavnú príčinu možno rýchlo vysledovať vďaka dostupnosti všetkých údajov. Analýza údajov okrem toho umožní určiť vhodné opatrenia na odstránenie rizík vzniku ďalších problémov.

Zhrnutie
Využívanie koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže s inteligentným servisom na základe údajov umožňuje zvýšiť prevádzkyschopnosť. Tento komplexný prístup a robustné riešenia eliminujú prestoje.

Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0 – reality, v ktorej sa technológie ľahko používajú a rýchlo prinášajú hodnotu.

Zistite viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 – KLIKNITE NIŽŠIE