Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Zvýšenie prevádzkyschopnosti
Dodržiavanie plánov a dodávok predstavuje kľúčové faktory zachovania úspešného podnikania v oblasti výroby. Zásadný význam má zaistenie nepretržitej výroby a zabránenie neplánovaným prerušeniam výroby. To znamená, že ste už vybudovali procesy a odstránili slabiny svojich prevádzok. Stále však existujú príležitosti na zvýšenie prevádzkyschopnosti. Náklady na prestoje sú extrémne vysoké, preto majú aj zdanlivo malé zlepšenia veľký vplyv.

Náročné úlohy
Zvýšenie zložitosti produktov s polu s menšími dávkami a rýchlejšími časmi dodávok zväčšujú nároky na zvýšenie prevádzkyschopnosti vo výrobe. Spomalenie alebo neočakávané odstavenie výroby je drahé. Priame náklady sa odhadujú na 3 – 6 tisíc eur za minútu, často však tvoria len menšiu časť. Skryté náklady je ťažšie predpokladať a zvyčajne sú výrazne vyššie. Okrem nákladov ide aj o zameranie výroby. Dosiahnutie spoľahlivosti zložitého prevádzkového procesu výroby pomáha získať čas a sústrediť sa na nepretržité zlepšovanie.

Príležitosti
Pomocou údajov o výrobe možno identifikovať riziká na montážnych linkách a aktívne ich riešiť ešte skôr, než sa problém vyskytne. Keď zákazníci spoločnosti Atlas Copco analyzujú výrobu, vytvorí sa nový servisný program. Tento prediktívny program založený na údajoch umožňuje znížiť neplánované prestoje nástrojov o 75 %.

Zvýšenie prevádzkyschopnosti prostredníctvom koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)
V spoločnosti Atlas Copco využívame komplexný prístup. V prípade prevádzkyschopnosti nejde len o robustnosť nástrojov. Dôležitý je celý proces podporovaný konfiguráciou, softvérom a odbornou prípravou. Nielenže pokračujeme vo výrobe čoraz robustnejších nástrojov, ale zameriavame sa aj na nové inovatívne spôsoby zvyšovania prevádzkyschopnosti. Zhromažďujeme údaje z celej montážnej linky, pracovných staníc a nástrojov. Riziká prerušenia výroby treba identifikovať a systém montážnej linky možno potom s dôrazom na ne optimalizovať. Okrem toho konkrétne technológie, akými sú nástroj na analýzu výroby, systém na monitorovanie telesných funkcií, a systém manipulácie s predmetmi pomocou svetla umožňuje lepšie predchádzať chybám a prepracovaniu a znížiť čas zbytočne vynaložený v rámci tohto procesu

Inteligentný servis
Systém ToolsNet vytvára základ prediktívnej inteligentnej údržby. Inteligentný servis zaistí vysokú mieru spoľahlivosti uťahovacieho systému, ktorá sa dosahuje vďaka analýze údajov. Nástroje a pracovné stanice majú zabudovanú analýzu, ktorá im pomáha vopred identifikovať potrebu údržby jednotlivých nástrojov na základe presnej znalosti ich stavu.
Nástroje od spoločnosti Atlas Copco sú určené pre inteligentný servis, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú údržbu a opravu. Organizácia servisu sa zameriava na rovnakú oblasť, čo nám umožňuje zaistiť vhodný a účinný servis. Servisovateľnosť produktov a prístup zameraný na aktívne poskytovanie servisu zvyšuje prevádzkyschopnosť.
Ak predsa len dôjde k prerušeniu výroby, hlavnú príčinu možno rýchlo vysledovať vďaka dostupnosti všetkých údajov. Analýza údajov okrem toho umožní určiť vhodné opatrenia na odstránenie rizík vzniku ďalších problémov.

Zhrnutie
Využívanie koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) s inteligentným servisom na základe údajov umožňuje zvýšiť prevádzkyschopnosť. Tento komplexný prístup a robustné riešenia eliminujú prestoje.

Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky.
Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE ĎALEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Správa Video Vreckový sprievodca