Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Vacuum solutions

Zníženie množstva energie

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zníženie spotreby energie

Zníženie spotreby energie Znižovanie vplyvov na životné prostredie a úspora nákladov sú kľúčové pre vytvorenie udržateľných podnikov. Požiadavky právnych predpisov, povedomie spotrebiteľov a vytváranie ziskového podnikania, to všetko sú faktory, ktoré nás nútia sústrediť sa na využívanie energie v prevádzkových procesoch. Výzvy Výraznú redukciu spotreby energie možno zaistiť len prostredníctvom viacerých iniciatív.

Tieto iniciatívy majú zásadný význam vo všetkých oblastiach, v každom kroku procesov a v každej súčasti podnikania. V rámci montážnej linky možno zlepšenie zaistiť bez zníženia produktivity, kvality a prevádzkyschopnosti. Zníženie spotreby energie môže zaistiť podniku výhody Príležitosti Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže znižuje mieru plytvania vo všetkých aspektoch – z hľadiska prevádzky, výroby a času. Plytvanie ovplyvňuje spotrebu energie, ktorú možno ušetriť zameraním sa na znižovanie plytvania.

Pri používaní elektrických nástrojov sa väčšina energie spotrebúva v pohotovostnom režime. Využívaním riadiacej jednotky pripojenej súčasne k šiestim nástrojom namiesto samostatnej jednotky na každý nástroj možno túto spotrebu výrazne znížiť a ušetriť viac než 80 % nákladov na energiu v pohotovostnom režime. Prechod od pneumatických k elektrickým nástrojom, samozrejme, prináša ešte vyšší potenciál

Inteligentná prepojená montáž

Tajomstvo dosiahnutia udržateľného zníženia spotreby energie spočíva v minimalizovaní energie spotrebúvanej celými montážnymi linkami. Komplexný prístup identifikuje plytvanie energiou zistenú pri montáži, prerábaní, pohotovostnom režime a chybách v oblasti kvality. Preto je optimalizácia procesu tým najlepším riešením na minimalizovanie spotreby energie. Riadiacu jednotku Power Focus 6000 od spoločnosti Atlas Copco možno pripojiť až k 6 zariadeniam a ušetriť tak náklady na energie v pohotovostnom režime.

Vďaka menším nárokom na správu káblov a menšiemu počtu hardvérových súčastí toto riešenie okrem toho šetrí aj prírodné zdroje. Riadiaca jednotka Power Focus 6000 súčasne zvyšuje flexibilitu a zaisťuje účinnejšiu optimalizáciu procesov. Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) optimalizuje montážne procesy, minimalizuje plytvanie a znižuje spotrebu energie vo výrobe. Zhrnutie Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) pre vás predstavuje zásadný krok k zníženiu spotreby energie. Vďaka nej sa približujete k nepredstaviteľným možnostiam, ktoré digitalizácia ponúka.

Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže prináša infraštruktúru, ktorá umožňuje bezproblémové odosielanie informácií inteligentnými systémami, ktoré možno v budúcnosti analyzovať. Analýza údajov predstavuje účinný nástroj na vytvorenie efektívnej montážnej linky. Vďaka všetkým týmto faktorom sa zníži spotreba energie v rámci organizácie. Zoznámte sa s koncepciou inteligentnej prepojenej montáže! Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0 – reality, kde sa technológia jednoducho používa a rýchlo prináša hodnotu

Prečítajte si viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 nižšie