Zníženie množstva energie

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zníženie spotreby energie

Zníženie spotreby energie, znižovanie vplyvov na životné prostredie a úspora nákladov sú kľúčové pre vytvorenie udržateľných podnikov. Požiadavky právnych predpisov, povedomie spotrebiteľov a vytváranie ziskového podnikania, to všetko sú faktory, ktoré nás nútia sústrediť sa na využívanie energie v prevádzkových procesoch. Náročné úlohy – Výraznú redukciu spotreby energie možno zaistiť len prostredníctvom viacerých iniciatív. Tieto iniciatívy majú zásadný význam vo všetkých oblastiach, v každom kroku procesov a v každej súčasti podnikania. V rámci montážnej linky možno zlepšenie zaistiť bez zníženia produktivity, kvality a prevádzkyschopnosti. Zníženie spotreby energie môže zaistiť podniku výhody – Príležitosti Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) znižuje mieru plytvania vo všetkých aspektoch – z hľadiska prevádzky, výroby a času. Plytvanie ovplyvňuje spotrebu energie, ktorú možno ušetriť zameraním sa na znižovanie plytvania. Pri používaní elektrických nástrojov sa väčšina energie spotrebúva v pohotovostnom režime. Využívaním riadiacej jednotky pripojenej súčasne k šiestim nástrojom namiesto samostatnej jednotky na každý nástroj možno túto spotrebu výrazne znížiť a ušetriť viac než 80 % nákladov na energiu v pohotovostnom režime. Prechod od pneumatických k elektrickým nástrojom, samozrejme, tiež prináša vyšší potenciál na zníženie spotreby energie pomocou koncepcie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly). Tajomstvo dosiahnutia udržateľného zníženia spotreby energie spočíva v minimalizovaní energie spotrebúvanej celými montážnymi linkami. Komplexný prístup identifikuje plytvanie energiou zistenú pri montáži, prerábaní, pohotovostnom režime a chybách v oblasti kvality. Preto je optimalizácia procesu tým najlepším riešením na minimalizovanie spotreby energie. Riadiacu jednotku Power Focus 6000 od spoločnosti Atlas Copco možno pripojiť až k 6 zariadeniam a ušetriť tak náklady na energie v pohotovostnom režime. Vďaka menším nárokom na správu káblov a menšiemu počtu hardvérových súčastí toto riešenie okrem toho šetrí aj prírodné zdroje. Riadiaca jednotka Power Focus 6000 súčasne zvyšuje flexibilitu a zaisťuje účinnejšiu optimalizáciu procesov. Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) optimalizuje montážne procesy, minimalizuje plytvanie a znižuje spotrebu energie vo výrobe. Zhrnutie Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) pre vás predstavuje zásadný krok k zníženiu spotreby energie. Vďaka nej sa približujete k nepredstaviteľným možnostiam, ktoré digitalizácia ponúka. Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) prináša infraštruktúru, ktorá umožňuje bezproblémové odosielanie informácií inteligentnými systémami, ktoré možno v budúcnosti analyzovať. Analýza údajov predstavuje účinný nástroj na vytvorenie efektívnej montážnej linky. Vďaka všetkým týmto faktorom sa zníži spotreba energie v rámci organizácie. Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)! Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky. Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE ĎALEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Správa Video Vreckový sprievodca