Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Bezpečnostný kontrolný zoznam na prácu s brúskami

Tento článok vám poskytne krátky návod na bezpečnú prevádzku pri používaní brúsok..
Rozumieme dôležitosti bezpečného pracovného prostredia a vieme, že školenie je prvým krokom k bezpečnej prevádzke akéhokoľvek stroja.
Brúsenie je práca, ktorú treba brať vážne, pretože môže predstavovať hrozbu pre naše zdravie. Vybavenie, ktoré sa používa pri práci, sa musí správne obsluhovať a je potrebné s rešpektom pristupovať ku konkrétnej situácii brúsenia. Pôsobiace sily môžu predstavovať nebezpečenstvo, ak sa prehliadnu jednotlivé bezpečnostné aspekty. Operátor musí byť vždy opatrný.

Nižšie nájdete kontrolný zoznam, ktorý by mal operátor skontrolovať pred začatím práce:


✔ Skontrolujte voľné otáčky nástroja, aby sa nemohol otáčať rýchlejšie ako maximálne otáčky uvedené na kotúči
✔ Pri brúsení pomocou brúsneho kotúča použite ochranný kryt kotúča. Použite správny rozmer brúsneho kotúča tak, aby neboli prekročené otáčky brúsneho kotúča (v ot./min)
✔ Skontrolujte, či nie je brúsny kotúč prasknutý alebo inak poškodený
✔ Skontrolujte, či sa používajú správne príruby, či sú správne nainštalované a či sú hladké, bez ostrapkov a stôp spálenia
✔ Používajte poskytnutý osobný ochranný odev alebo iné bezpečnostné vybavenie ako ochranné okuliare, chrániče sluchu, rukavice, prilby, masky atď.
✔ Vykonajte testovaciu prevádzku v bezpečnej a uzavretej oblasti, napr. pod pracovným stolom
✔ Zabezpečte pravidelnú údržbu nástroja
✔ Vždy dodržujte národné a medzinárodné normy a predpisy o bezpečnosti

Vždy pamätajte na to, že prevencia je lepšia ako odstraňovanie následkov. Starostlivé preventívne opatrenia vám môžu pomôcť predísť pracovným úrazom.
Brúste bezpečne!
Viac informácií o brúsení a bezpečnostných opatreniach nájdete tu.