Zníženie chybovosti

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zníženie chybovosti

Zníženie chybovosti
Priame náklady vyplývajúce z problémov s kvalitou produktov sú značné. Riešenie problémov súvisiacich s kvalitou so sebou nesie značné skryté náklady. Okrem toho dlhodobý záporný vplyv na vašu značku, jeho náprava a strata zisku sú obrovské. Zachovanie kvality bude vždy základným prvkom budovania montážnych liniek. Okrem toho musíte byť rýchlejší a flexibilnejší v prípade malých dávok a súčasne zvládať výrobu zložitejších produktov.

Náročné úlohy
Zvýšenie zložitosti produktov spolu s menšími dávkami a rýchlejšími časmi dodávok zväčšujú nároky na kontrolu kvality vo výrobe. Výrobný systém musí zaistiť, že žiadny produkt neopustí váš závod, pokiaľ nespĺňa kvalitatívne požiadavky. Náklady na testovanie, overovanie a prepracovanie sú často značné. Namiesto toho musíte minimalizovať prerábanie vo výrobe budovaním flexibilnej výroby s kontrolou kvality. Tento stav sa však veľmi ťažko vytvára a ešte náročnejšie je si ho udržať.

Príležitosti
Pri každom vývoji, inštalácii a diskusiách sa v spoločnosti Altas Copco zameriavame v prvom rade na kvalitu. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako znížiť náklady na kvalitu využívaním nových technológií.
Jeden z našich zákazníkov znížil prerábanie o 15 % vďaka riešeniu Pick-to-Light od spoločnosti Atlas Copco. Riešenie zaistí, aby operátori sústavne vyberali tie správne diely. Tak sa zabráni kazovým dávkam produktov.
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) slúži na podporu riadenia kvality v rámci koncepcie Industry 4.0.

Redukcia kazov vďaka koncepcii Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)
Kazy môžu byť zapríčinené konštrukčnými chybami, návrhom procesu, nástrojmi, operátorom, dielmi, nedostatočnou odbornou prípravou a niekoľkými ďalšími príčinami. Správne riešenie problémov v oblasti kvality si vyžaduje rýchle a presné identifikovanie základnej príčiny, ktorá sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste systému. Analýzou dokážete zredukovať, či dokonca eliminovať náklady na zaistenie kvality vo výrobe. Ak chcete porozumieť základnej príčine, potrebujete poznať perspektívu celého systému. Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) ponúka práve toto. Súčasti sú v rámci vašej výroby všetky začlenené do jedného systému. Montážne linky, pracovné stanice, nástroje a operátori spolu vytvárajú systém. A vašou úlohou je jednoducho identifikovať základnú príčinu, problémové miesta a riziká ohrozujúce kvalitu.
Riešenie Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) prináša širokú ponuku technológií, ktoré umožňujú identifikovať a zredukovať kazy.
• Nástroje na správu konfigurácií umožňujú znova použiť konfigurácie s kontrolou kvality
• Virtuálna pracovná stanica umožňuje škálovanie so zaistením kvality bez použitia nového hardvéru
• Navádzanie operátora prináša priamu spätnú väzbu a podporuje operátorov pri nových procesoch
• Pri inteligentnej kontrole kvality sa využívajú produkty, ako napríklad Pick-to-Light a TrueAngle
A popri prinášaní hodnôt na mnohých úrovniach vám koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) umožňuje analyzovať proces a vyhľadať hlavnú príčinu problému

Zhrnutie
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) nielenže znižuje riziko kazov v priebehu výroby, ale zaistí aj dlhodobé zachovanie kvality. Okrem toho vám umožní rýchlejšie identifikovať základné príčiny problémov.

Zoznámte sa s koncepciou Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly)!
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže teraz skutočne podporuje systém Industry 4.0. Vďaka tomu sa technológia ľahko používa a rýchlo prináša výsledky.
Prečítajte si viac o koncepciách Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) a Industry 4.0 – KLIKNITE ĎALEJ

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Správa Video Vreckový sprievodca