Zníženie chybovosti

Inteligentná prepojená montáž – 6 pilierov hodnoty

Zníženie chybovosti

Priame náklady vyplývajúce z problémov s kvalitou produktov sú značné. Riešenie problémov súvisiacich s kvalitou so sebou nesie značné skryté náklady. Okrem toho dlhodobý záporný vplyv na vašu značku, jeho náprava a strata zisku sú obrovské. Zachovanie kvality bude vždy základným prvkom budovania montážnych liniek. Okrem toho musíte byť rýchlejší a flexibilnejší v prípade malých dávok a súčasne zvládať výrobu zložitejších produktov.

Výzvy

Zvýšenie zložitosti produktov spolu s menšími dávkami a rýchlejšími časmi dodávok zväčšujú nároky na kontrolu kvality vo výrobe. Výrobný systém musí zaistiť, že žiadny produkt neopustí váš závod, pokiaľ nespĺňa kvalitatívne požiadavky. Náklady na testovanie, overovanie a prepracovanie sú často značné. Namiesto toho musíte minimalizovať prerábanie vo výrobe budovaním flexibilnej výroby s kontrolou kvality. Tento stav sa však veľmi ťažko vytvára a ešte náročnejšie je si ho udržať.

Príležitosti

Pri každom vývoji, inštalácii a diskusiách sa v spoločnosti Atlas Copco zameriavame v prvom rade na kvalitu. Neustále hľadáme nové spôsoby, ako znížiť náklady na kvalitu využívaním nových technológií.
Jeden z našich zákazníkov znížil prerábanie o 15 % vďaka riešeniu Pick-to-Light od spoločnosti Atlas Copco. Riešenie zaistí, aby operátori sústavne vyberali tie správne diely. Tak sa zabráni kazovým dávkam produktov.
Koncept inteligentnej prepojenej montáže slúži na podporu riadenia kvality v rámci koncepcie Industry 4.0.

Znižovanie chybovosti s inteligentnou prepojenou montážou

Kazy môžu byť zapríčinené konštrukčnými chybami, návrhom procesu, nástrojmi, operátorom, dielmi, nedostatočnou odbornou prípravou a niekoľkými ďalšími príčinami. Správne riešenie problémov v oblasti kvality si vyžaduje rýchle a presné identifikovanie základnej príčiny, ktorá sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste systému. Analýzou dokážete zredukovať, či dokonca eliminovať náklady na zaistenie kvality vo výrobe. Ak chcete porozumieť základnej príčine, potrebujete poznať perspektívu celého systému. Koncepcia inteligentnej prepojenej montáže ponúka práve toto. Súčasti sú v rámci vašej výroby všetky začlenené do jedného systému. Montážne linky, pracovné stanice, nástroje a operátori spolu vytvárajú systém. A vašou úlohou je jednoducho identifikovať základnú príčinu, problémové miesta a riziká ohrozujúce kvalitu.
Riešenie inteligentnej prepojenej montáže prináša širokú ponuku technológií, ktoré umožňujú identifikovať a zredukovať kazy.
• Nástroje na správu konfigurácií umožňujú znova použiť konfigurácie s kontrolou kvality
• Virtuálna pracovná stanica umožňuje škálovanie so zaistením kvality bez použitia nového hardvéru
• Navádzanie operátora prináša priamu spätnú väzbu a podporuje operátorov pri nových procesoch
• Pri inteligentnej kontrole kvality sa využívajú produkty, ako napríklad Pick-to-Light a TrueAngle
A popri prinášaní hodnôt na mnohých úrovniach vám koncepcia inteligentnej prepojenej montáže umožňuje analyzovať proces a vyhľadať hlavnú príčinu problému

Zhrnutie
Koncepcia Inteligentnej prepojenej montáže (Smart Connected Assembly) nielenže znižuje riziko kazov v priebehu výroby, ale zaistí aj dlhodobé zachovanie kvality. Okrem toho vám umožní rýchlejšie identifikovať základné príčiny problémov.

Zoznámte sa s koncepciou inteligentnej prepojenej montáže!
Inteligentná prepojená montáž podporuje realizáciu koncepcie Industry 4.0 – reality, kde sa technológia jednoducho používa a rýchlo prináša hodnotu
Zistite viac o inteligentnej prepojenej montáži a koncepcii Industry 4.0 – KLIKNITE NIŽŠIE