Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Trendy a výzvy v globálnom odvetví nákladných vozidiel a autobusov

Pozrite si nižšie všetky naše produkty a riešenia

Kontaktujte nášho odborníka! Pozrite si montážne riešenia v centre pre odborníkov!

Úvod

Spomedzi všetkých segmentov dopravy predstavujú nákladné automobily a autobusy oblasť s poprednou mierou technického pokroku a investícií zo strany dodávateľov a výrobcov. Na tomto mieste uvádzame niekoľko hlavných trendov, avšak medzi nimi predstavuje hlavný faktor zmeny pre výrobcov rýchly nárast dopytu po ľahkých vozidlách s elektrickým, hybridným pohonom a palivovými článkami. Patrí sem aj vývoj autonómnych vozidiel.

Nákladné vozidlá s elektrickým pohonom a s palivovými článkami, elektrické/hybridné autobusy

V rastúcej miere sa vyvíjajú elektrické nákladné vozidlá s batériami (BEB) a autobusy, ktoré umožňujú prevádzku s alternatívnymi palivami (hybridné autobusy), aby bolo možno plniť globálne limity emisií CO2. Zavedenie elektrického pohonu v autobusoch a nákladných vozidlách bude vyžadovať zmeny v konštrukcii vozidiel. Elektrické motory sa budú nachádza v kolesách a budú pripojené k batériám a/alebo palivovým článkom integrovaným do konštrukcie vozidla.

Autonómne nákladné vozidla, bezpečnosť

Rastúce požiadavky na bezpečnú prevádzku nákladných vozidiel vedú k vývoju poloautonómnych a autonómnych nákladných vozidiel, ktoré vyžadujú len minimálne mieru ľudskej obsluhy, čím sa minimalizuje možnosť chyby v cestnej premávke spôsobených ľudským faktorom. Ďalším kľúčovým faktorom je rastúci dopyt po prepravnej kapacite v spojení s nedostatkom vodičom nákladných vozidiel. Očakáva sa, že tento trend bude motivovať existujúcich výrobcov a nových hráčov na trhu k investíciám.

Konvoje nákladných vozidiel

Na účely úspory paliva sa spájajú dve alebo viaceré nákladné vozidla pomocou technológií na ich prepojenie, ako je autonómne ovládanie, umelá inteligencia a podporné systémy, napríklad adaptívny tempomat a asistent na udržiavanie v jazdnom pruhu. Možno tak potenciálne dosiahnuť značnú úsporu paliva, pričom vedúce vozidlo ušetrí až 10 %, stredné vozidlo až 17 % a koncové vozidlo až 13 % paliva.

Inteligentná doprava

Súčasťou integrovaného riešenia mobility sú funkcie, ako vyhľadávanie trasy, režim dopravy, kontrola časového harmonogramu, objednávky, trasovanie a platba. Pre výrobcu nákladných automobilov to znamená, že musí vyrábať viac variantov nákladných automobilov a investovať do sofistikovaného výrobného vybavenia.

Nároční zákazníci, konkurenčný trh

Zákazníci v tomto segmente sa v rastúcej miere zaujímajú o celkové náklady na vlastníctvo vrátane spoľahlivosti, kvality a efektívnosti nákladného vozidla alebo autobusu. Imidž značky a lojalita zákazníkov závisia aj od kvality poskytovanej popredajnej podpory zo strany výrobcu nákladných automobilov.

Tieto trendy a náročné úlohy sa týkajú výrobcov nákladných vozidiel a autobusov v celosvetovom meradle. Spoločnosť Atlas Copco má potrebné riešenia. Viac si prečítajte tu!