Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Máme poznatky, ktoré vám môžu poslúžiť, a riešenia, vďaka ktorým sa dokážete presadiť

Otázky? Kontaktujte nás! Zistite viac o riadiacej jednotke Power Focus 6000 a koncepte Smart Connected Assembly

Máme riešenia

Uvedomujeme si, že vaším zámerom je dosiahnuť vyššiu optimalizáciu a flexibilitu produkcie na konkurenčnom trhu a kladieme si za cieľ znížiť počet požadovaných operácií pri výrobe nákladného vozidla alebo autobusu. Na dosiahnutie maximálnej ziskovosti je takisto potrebné, aby ste dokázali vyrábať viacero modelových variantov na jednej linke – a zároveň poskytovať najvyššiu kvalitu a znižovať potrebu prepracovania a náklady na záručné opravy. Okrem toho sa bude vyžadovať kombinácia nových metód spájania, aby bolo možné pracovať s kompozitnými materiálmi a novými komponentmi pre ľahké elektrické vozidlá.Koncept Smart Connected Assembly

Riešenia Industry 4.0 pre terénne vozidlá na prepravu v poľnohospodárstve v Číne

Koncept Smart Connected Assembly je vlastnou verziou Industry 4.0, ktorú uplatňuje spoločnosť Atlas Copco. Vytvára jedinečnú hodnotu tým, že prepája procesy súvisiace s montážou. Riešenia montáže sú vzájomne prepojené a integrované do výrobnej siete. Koncept Smart Connected Assembly umožňuje jednoduché používanie a rýchlo prináša hodnotu.


Sledovateľné elektrické náradie

Výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov v čoraz väčšej miere prechádzajú na elektrické náradie spoločnosti Atlas Copco, ktoré podporuje viaceré konfigurácie v rámci jedného nástroja. Zrýchľuje sa tým výroba a zvyšuje sa schopnosť vyrábať viac ako jeden modelový variant na tej istej linke. Jeden elektrický nástroj s vysokou presnosťou vybavený prevodníkom dokáže nahradiť viacero pneumatických nástrojov a momentových kľúčov, čím sa znižujú servisné náklady a dosahuje sa optimálnejšia výroba s možnosťou sledovania jednotlivých krokov.

Hybridné metódy spájania v oblasti elektrifikácie a znižovania hmotnosti

Medzi metódy spájania spoločnosti Atlas Copco patria konvenčné systémy uťahovania doplnené lepením, nitovaním a metódou flow drill (vŕtanie do ľahkých kompozitných materiálov). V súčasnosti spolupracujeme so zákazníkmi a partnermi na vývoji automatizovaných výrobných postupov na produkciu nových komponentov pre elektrické vozidlá, ako sú batérie a palivové články. Tieto komponenty sa budú vyrábať pomocou flexibilných automatizovaných staníc, ktoré budú spájať dva alebo viac postupov spájania.

Minimalizácia nákladov na energiu

Pri použití elektrického náradia spoločnosti Atlas Copco namiesto pneumatického náradia sa minimalizujú náklady na energiu továrne a znížia sa náklady na údržbu výrobného vybavenia. Znížením CO2 emisií sa stane vaša výroba viac environmentálne udržateľná.

Ergonómia nástrojov, pracovnej stanice a továrne

Znižovanie stresu operátorov a ich absencie je dôležitou súčasťou zvýšenia produktivity a spoločnosť Atlas Copco je lídrom v oblasti ergonómie. Medzi kľúčové faktory patrí prevedenie pracovnej stanice a dizajn nástrojov, hlučnosť, vibrácie, prach a olej vo vzduchu v továrni. V porovnaní s pneumatickým náradím má elektrické náradie nižšiu hlučnosť či vibrácie a na pracovnej ploche sa nenachádzajú žiadne hadice.

Pozrite si nižšie naše prípadové štúdie nižšie

Náradie mesiaca na montáž kabíny a rámu!