Zabezpečenie kvality

Komplexný systém zabezpečenia kvality a splnenia požiadaviek na meranie uťahovacieho momentu, uhla a impulzu

Kontaktujte nás

Merateľná kontrola chýb pre manuálne uťahovanie

Od jednoduchého kliknutia po úplnú sledovateľnosť uťahovacieho momentu a uhla

Progresívna kontrola nástroja

Veľmi presná kontrola nástroja vhodná pre všetky aplikácie a podmienky skúšok

Flexibilná kontrola spojení

Zvyškový uťahovací moment na spojení vo výrobe sa automaticky zisťuje v reálnom čase