Náš sortiment výrobkov

Hlavnou výzvou sú zložité spoje s rôznymi plastovými materiálmi. Naše výrobky majú poskytovať úplné špeciálne riešenia na zlepšenie kvality v týchto aplikáciách ergonomickým spôsobom