Systém dávkovania pre karosárne

Produktový rad SCA ponúka kompletné automatizované aplikačné systémy pre procesy dávkovania v karosárňach

Obráťte sa na nás, ak potrebujete nakonfigurovať riešenia upravené na mieru

Typické rozloženie systému pre aplikácie v karosárni

Súčasti systému

Riadiaci systém

Riadiaci systém SYS 6000

Riadiaci systém SYS 6000 pre karosárne

V náročných výrobných prostrediach, v ktorých musia lepiace systémy pracovať nepretržite, zákazníci potrebujú spoľahlivé systémy, ktoré sa jednoducho používajú. Systém SYS 6000 z nášho produktového radu SCA je najčastejšou voľbou pre aplikácie v karosárňach. Vďake jednoduchému ovládaniu môže byť systém SYS 6000 na báze mikroradičov ovládaný nielen prostredníctvom mobilného alebo vzdialeného panelu, ale aj prostredníctvom webového rozhrania prístupného cez prehliadač. Tento riadiaci systém zároveň ponúka rad funkcií na zlepšenie prevádzkyschopnosti, zvýšenie kvality a obmedzenie požiadaviek na údržbu.


Dávkovacia jednotka

Piestový dávkovač ADKE 6000 160 cm<1>3</1>

Piestový dávkovač s elektrickým pohonom: séria ADKE 6000

Piestový dávkovač ADE/ADKE 6000 s elektrickým pohonom je vhodný pre široký rozsah aplikácií pre surovú karosériu. Medzi niektoré z mnohých výhod tohto výrobku patria masívna konštrukcia zabezpečujúca dlhú prevádzkovú životnosť, zjednodušená inštalácia, potreba len jedného jednoduchého hybridného kábla a presná regulácia s presnosťou ±1 %. Séria 6000 podporuje rôzne aplikačné požiadavky, ako je napríklad studené alebo vyhrievané dávkovanie jednej alebo dvoch zložiek. • Veľkosti: 10, 20, 80, 160, 400, 700, 2100 cm<1>3
 • Max. tlak: až do 300 bar
 • Prietok materiálu: až do 20 cm<1>3/s

Aplikátory

Aplikátor na spájanie surovej karosérie: E-Swirl 2 AdX BIW

Aplikátor na spájanie surovej karosérie: E-Swirl 2 AdX BIW

Produktový rad SCA ponúka sortiment kvapkových a vírových aplikátorov. Napríklad aplikátor E-Swirl 2 AdX BIW zaručuje vynikajúcu distribúciu materiálu s dlhodobým zaručením kvality. Dokáže pracovať s tromi rôznymi aplikáciami: pevné kvapky, pevné vírenie a nastaviteľné vírenie. Flexibilné zmeny šírky a zúženia, ako aj ostro tvarované hrany umožňujú presné zarovnanie aplikátora E-Swirl 2 AdX BIW podľa geometrie jednotlivých dielov. Vzhľadom na to je tento aplikátor perfektné riešenie pre procesy spájania obrubovým lemovaním, čo je najnáročnejší proces spájania surovej karosérie. • Pevná poloha: kvapková aplikácia
 • Nastavená poloha: vírová aplikácia, polomer 0,4 až 1,0 mm
 • Maximálna poloha: vírová aplikácia, polomer 1,2 mm

Viac informácií:

Dýzy

Dýzy SCA na dávkovanie lepidiel v karosárni

V aplikáciách v karosériách sa používajú bežné kvapkové dýzy, ako aj vírové dýzy

K dispozícii je široký sortiment štandardných dýz a dýz upravených na mieru, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov na tvar a veľkosť kvapiek. V konečnom dôsledku tvar určuje typ dýzy, ktorý je vybratý, v kombinácii s aplikátorom. V aplikáciách v karosárňach sa v procesoch štrukturálneho spájania používajú bežné kvapkové dýzy a špeciálne vírové dýzy. • Široký výber dýz upravených na mieru pre rôzne aplikácie
 • Robustné dýzy vyrobené z vysokokvalitných materiálov pre maximálnu prevádzkyschopnosť

Prívod materiálu

Prívod materiálu SCA

Čerpadlo pre dva sudy s riadiacim systémom čerpadla pre vyhrievané systémy pre karosárne

Spoľahlivý a robustný prívod materiálu zvyšuje prevádzkyschopnosť a znižuje náklady na údržbu. Všetky čerpadlá SCA sú navrhnuté pre dlhú prevádzkovú životnosť a minimalizujú namáhanie lepidiel a tesniacich hmôt, s ktorými pracujú. K dispozícii sú jednoduché čerpadlá aj čerpadlá pre dva sudy. Modely pre dva sudy umožňujú pohodlnú výmenu sudov s materiálom bez prerušenia výroby. Riadiaci systém čerpadla SCA umožňuje používať vysokoviskózne lepiace a tesniace materiály, ako aj jedno alebo dvojzložkové lepiace systémy.


V karosárňach sa bežne používa výtlačné čerpadlo UP165

Výtlačné čerpadlo


 • Dodávka materiálu dvojitým zdvihom: 165, 301 cm<1>3
 • Objem suda: 20, 30, 50, 200 l
 • K dispozícii sú systémy bez ohrevu a systémy s úplným ohrevom

Voliteľné možnosti systému

Obrazový systém QUISS na monitorovanie kvality

Obrazový systém QUISS na monitorovanie kvality

Obrazový systém QUISS na monitorovanie kvality

Procesy štrukturálneho spájania v karosárňach sú obzvlášť kritické z hľadiska bezpečnosti. Spoločnosť Atlas Copco ponúka in-line obrazový systém kontroly kvality, ktorý zisťuje chyby v šírke, kontinuite a polohe kvapky lepidla počas aplikácie. • Znížené náklady na zabezpečenie kvality: obrazový systém QUISS je integrovaný do aplikačnej hlavy a okamžite zistí problémy s kvalitou. Minimalizuje sa prepracovanie a výroba nepodarkov. 
 • Vysoké úrovne produktivity: obrazový systém QUISS je procesový in-line monitorovací systém, a preto nevyžaduje dodatočný čas cyklu. Vysoká frekvencia spracovania obrazu umožňuje najvyššie rýchlosti robota. Vďaka funkcii automatickej korekcie kvapiek sa problémy s kvalitou odstránia tam, kde sa objavia.
 • Jednoduché používanie: funkcie učenia pomáhajú operátorom strojov a skracujú čas spustenia. Obrazový systém QUISS sa jednoducho používa vďaka intuitívnemu programovaniu konfugurovateľných parametrov.