Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
SCA Applicator applying a stitch bead

Aplikácie pre štruktúru karosérie pre karosárne

Zistite viac o našich riešeniach pre štruktúru surovej karosérie

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy v aplikáciách pre štruktúru karosérie:

Vytvorenie štruktúry karosérie je proces pripojenia bočných panelov a strešného oblúku k spodnej časti karosérie. Hlavnými cieľmi sú vždy bezpečnosť pri náraze, ľahká konštrukcia a krátke výrobné časy. Spoločnosť Atlas Copco spolupracuje so svojimi zákazníkmi, aby sa zaručilo optimálne riešenie bez ohľadu na tvar a konštrukciu vozidla.

Štrukturálne spájanie

Optimalizácia karosérie automobilu z hľadiska tuhosti a odolnosti voči nárazu sa nazýva štrukturálne spájanie. Na dosiahnutie takýchto bezpečných a spoľahlivých spojov sa v karosárňach používajú vysokoviskózne lepidlá. Prečítajte si viac o štrukturálnom spájaní v surovej karosérii a ponuke produktového radu SCA.

Kvapková aplikácia

SCA BIW bead application

Kvapková aplikácia pre štrukturálne spájanie

Väčšina výrobcov automobilov obyčajne na tradičné aplikácie pre štruktúru karosérie vyberá bežné kvapky. Je to preferované riešenie na dosiahnutie vynikajúcej pevnosti a tuhosti pomocou epoxidových lepidiel. S výkonnou dávkovacou aplikáciou a ideálnou konfiguráciou systému môžete dosiahnuť rýchlosť až 500 mm/s. Kvapkové aplikácie sa nepoužívajú len pre hybridné spájanie, ale aj pre aplikácie proti chveniu. Spojením vnútorných a vonkajších častí elastickým materiálom sa úspešne zníži náchylnosť k vibráciám.


Aplikácia stehových kvapiek

Stich Bead application on a part.

Aplikácia stehových kvapiek pre hybridné spájanie

Aplikácie stehových kvapiek sú ideálne pre štrukturálne spájanie. Prerušením vzoru kvapiek medzi zváracími bodmi sa môže ušetriť drahý lepidlový materiál bez oslabenia spoja. Obmedzuje sa vznik dymových splodín zo zvárania a rozstrekovanie, to všetko bez strát času cyklu. Vzhľadom na vysoké rýchlosti aplikácie vyžadované procesom sú absolútne nevyhnutné veľmi rýchle aplikačné jednotky. Aplikačné jednotky musia byť okrem toho navrhnuté tak, aby ponúkali dlhú prevádzkovú životnosť a zvládli takmer neustále vysoké úrovne namáhania, ktorým sú vystavené.

Tesnenie

Oblasti, ktoré sa ťažko utesnia po montáži, ale ktoré sa musia zabezpečiť proti korózii, sa často utesňujú, keď sa automobil nachádza v procese vytvorenia štruktúry.

Kvapková aplikácia

SCA bead variation BIW

Rôzne kvapkové aplikácie pre tesnenie

Preferovaným druhom aplikácie pri tesnení v surovej karosérii je bežná kvapka. Rozmer kvapky sa upravuje podľa plochy, ktorá sa musí utesniť. V aplikáciách tohto druhu v procesoch v karosárni sa často používajú gumové zmesi alebo epoxidovo-gumové zmesi. Spoločnosť Atlas Copco vám ponúka rôzne dýzy, ktorých šírka a dĺžka štrbiny sa môže upraviť podľa vašich potrieb.

Ďalšie aplikácie v karosárni: