Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Cosmetic Sealing Paint Shop, Miniflat-Stream, Borster, Applikator und Riesenfasspumpe, von SCA: Johanna Quintus

Aplikácie pre okrasné tmelenie

Zistite viac o našich vysokokvalitných aplikáciách pre okrasné tmelenie pre lakovňu

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri okrasnom tmelení

V konštrukcii vozidla sú zložité geometrie a mnohé prerušenia povrchu, v ktorých je pevné utesnenie rozhodujúce z hľadiska prevencie korózie. Presný prístup do priestorov, v ktorých sa používa okrasné tmelenie, vrátane dverí, krytov, kapôt, zadných strešných žliabkov, strešných žliabkov a zadných svetiel, je často zložitý. S cieľom splniť prísne požiadavky na funkčnosť, kvalitu a estetické požiadavky produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka rôzne technológie na aplikáciu kvapiek pre okrasné tmelenie. Výber správnej aplikačnej technológie závisí od geometrie karosérie vozidla a požiadaviek zákazníka. Dôležitú úlohu hrá geometria dýzy, ktorá sa musí prispôsobiť konštrukcii vozidla a pohybu robota. Poskytujeme dýzy prispôsobené pre všetky požiadavky, napríklad špeciálne tvary háku alebo tvary L.

Miniatúrny plochý prúd

Aplikácia miniatúrnym plochým prúdom

Aplikácia miniatúrnym plochým prúdom

Miniatúrny plochý prúd je nízkotlaková aplikácia s vysoko presným tokom materiálu a presným rozdelením materiálu. Rovnako ako v aplikáciách plochým prúdom geometriu kvapky určujú šírka a dĺžka štrbiny dýzy. Naše riešenia miniatúrneho plochého prúdu poskytujú vysoko presnú aplikáciu. Výsledkom je hladký povrch s vynikajúcim estetickým vzhľadom. Vďaka tomu je často preferovanou voľbou aplikácie pre tesnenie obrubovým lemovaním na dverách.

Lúčový prúd

Okrasné tmelenie aplikáciou lúčovým prúdom

Aplikácia lúčovým prúdom

Aplikácia lúčovým prúdom je zvlášť vhodná pre esteticky náročné oblasti tesnenia zvarov, ako sú veká batožinového priestoru, strešné žliabky a zadné svetlá. Táto prúdová technológia je vhodná pre vysoké rýchlosti robotov a zároveň zaručuje vysokokvalitnú úpravu povrchu. Symetria nástroja znamená, že orientácia dýzy sa nemusí nastavovať. To umožňuje jednoduché programovanie robota, a to aj v prípade problematických geometrií dielov. Lúčový prúd sa môže prispôsobiť mnohým tmeleným oblastiam pomocou rôznych dýz s rôznym tvarom a otvormi.

Vytlačovanie

Ochrana hrany obloženia v okrasnom tmelení

Aplikácie pre hrany obloženia

Vytlačovanie je nízkotlaková aplikácia, ktorá vyžaduje krátku aplikačnú vzdialenosť. Špeciálne dýzy tvaru U dokážu presne aplikovať kvapku na hranu obloženia (ochrana hrany obloženia), čím sa zabraňuje korózii na časti, ktorá nie pozinkovaná. Proces sa používa v priestoroch, ktoré sú vysoko namáhané, ako sú podbehy kolies. Naše špeciálne elastické dýzy kompenzujú odchýlky v pohybe robota a vôľu dielov vozidla. Umožňujú tiež konštantnú rýchlosť robota s určitým tvarom kvapky.

Zistite viac o okrasnom tmelení:

Ďalšie aplikácie pre lakovne: