Tesnenie zvarov v interiéri v lakovni

Zistite viac o našich inovatívnych riešeniach dávkovania lepidiel SCA pre tesnenie zvarov v interiéri v lakovni

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri tesnení zvarov v interiéri v lakovni

Hlavným problémom pri tesnení zvarov v interiéri je prístupnosť. K oblastiam aplikácie je obyčajne prístup cez okenné otvory. Zároveň musí byť rýchlosť robota primerane vysoká, aby sa udržali nízke časy cyklu. Produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka rôzne riešenia tesnenia s vysokým stupňom flexibility a spoľahlivosti procesu, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.

Plochý prúd

Aplikácia plochým prúdom

Aplikácia plochým prúdom

Aplikácia lepidla plochým prúdom je ideálne vhodná na tesnenie zvarov v interiéri. Aplikácia dokáže spracovať PVC s vysokými prietokmi materiálu a krátkymi časmi cyklu. Rovnomerné rozdelenie materiálu a kontúra aplikácie zaručujú vysokú kvalitu a eliminujú rozsiahle prepracovanie. Vďaka širokej ponuke dýz je možné tesnenie plochým prúdom prispôsobiť vysokému stupňu flexibility.


E-Swirl

Aplikácia E-Swirl na tesnenie zvarov v lakovni

Aplikácia E-Swirl

Charakteristický profil kvapky aplikácií E-Swirl výrazne zlepšuje spoľahlivosť procesu. E-Swirl sa aplikuje v rotačnom symetrickom vzore, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozdelenie materiálu s ostrými kontúrami. Táto aplikácia plne preukazuje svoje výhody, keď sa používa v priestoroch s tesnými polomermi a oblastiach, do ktorých je ťažký prístup. Pomocou aplikácie E-Swirl výrobcovia dokážu s vysokou presnosťou spracovať aj geometrie zložitých dielov.


Ďalšie aplikácie pre lakovne: