Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Tesnenie zvarov v interiéri v lakovni

Zistite viac o našich inovatívnych riešeniach dávkovania lepidiel SCA pre tesnenie zvarov v interiéri v lakovni

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri tesnení zvarov v interiéri v lakovni

Hlavným problémom pri tesnení zvarov v interiéri je prístupnosť. K oblastiam aplikácie je obyčajne prístup cez okenné otvory. Zároveň musí byť rýchlosť robota primerane vysoká, aby sa udržali nízke časy cyklu. Produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka rôzne riešenia tesnenia s vysokým stupňom flexibility a spoľahlivosti procesu, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.

Plochý prúd

Aplikácia plochým prúdom

Aplikácia plochým prúdom

Aplikácia lepidla plochým prúdom je ideálne vhodná na tesnenie zvarov v interiéri. Aplikácia dokáže spracovať PVC s vysokými prietokmi materiálu a krátkymi časmi cyklu. Rovnomerné rozdelenie materiálu a kontúra aplikácie zaručujú vysokú kvalitu a eliminujú rozsiahle prepracovanie. Vďaka širokej ponuke dýz je možné tesnenie plochým prúdom prispôsobiť vysokému stupňu flexibility.


E-Swirl

Aplikácia E-Swirl na tesnenie zvarov v lakovni

Aplikácia E-Swirl

Charakteristický profil kvapky aplikácií E-Swirl výrazne zlepšuje spoľahlivosť procesu. E-Swirl sa aplikuje v rotačnom symetrickom vzore, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozdelenie materiálu s ostrými kontúrami. Táto aplikácia plne preukazuje svoje výhody, keď sa používa v priestoroch s tesnými polomermi a oblastiach, do ktorých je ťažký prístup. Pomocou aplikácie E-Swirl výrobcovia dokážu s vysokou presnosťou spracovať aj geometrie zložitých dielov.


Ďalšie aplikácie pre lakovne: