Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku

Tesnenie krytu

Zistite viac o našich riešeniach tesnenia krytu pri montáži akumulátorov

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri tesnení krytu akumulátora:

Vlhkosť dramaticky znižuje výkonnosť akumulátora a môže poškodiť vysokonapäťový systém a chúlostivé články. Okrem toho, z akumulátora sa uvoľňujú plyny, ktoré môžu byť nebezpečné. Priehradka akumulátora sa musí pred montážou krytu utesniť, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti a úniku plynov. To si vyžaduje nepretržitú aplikáciu.

Naše riešenia tesnenia krytu akumulátora:

Riešenia SCA spoločnosti Atlas Copco pre tesnenie akumulátora poskytujú rýchle a presné automatizované aplikácie pre rôzne materiály. S presnou dávkovacou technológiou zaručujeme rovnomerné a nepretržité kvapky bez prerušení a vytláčania. Ponúkame riešenia pre jednozložkové a dvojzložkové dávkovanie. Pretože súprava akumulátorov sa nesmie vystaviť zahrievaniu, vhodné materiály nesmú vyžadovať vytvrdzovanie v peci, napríklad jednozložkový zohriaty butyl, jednozložkový alebo dvojzložkový polyuretán, jednozložkový alebo dvojzložkový silikón. V mnohých prípadoch sa používa zohriaty butyl, pretože sa ľahko odstraňuje a zlepšuje prevádzkyschopnosť. S úplne vyhrievanými systémami zaručujeme presné temperovanie zohriatych materiálov. Podľa vašich požiadaviek môžeme zabezpečiť okrúhle alebo tvarované kvapky.

Vaše výhody:

100 % dokonalé utesnenie

Konzistentná a neprerušovaná aplikácia

Perfektné temperovanie

Riešenia úplne vyhrievaných systémov

Vysoká spoľahlivosť procesu

Manipulácia s rôznymi materiálmi s vysokou presnosťou

Ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách:

Ďalšie riešenia spojov pre elektrické vozidlá: