Spájanie článkov

Zistite viac o našich riešeniach dávkovania pri spájaní článkov pri montáží akumulátorov

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy pri spájaní článkov:

Ak chcete dodávať požadovanú energiu, články akumulátora musia byť pevne pripojené k zostavám článkov. Je to náročná úloha, pretože články sú veľmi krehké. V procese ich spájania nemožno použiť žiadne teplo ani silu. Spoj musí zároveň vyhovovať najvyšším nárokom z hľadiska pevnosti a deformačných vlastností. Používané elastické materiály absorbujú vibrácie a zlepšujú trvanlivosť akumulátora. Okrem toho, zabránenie vzniku vzduchových vreciek je rozhodujúce na dosiahnutie úplného kontaktu a izolácie. V prípade havárie môžu vzduchové vrecká viesť k skratom, čo je obrovský problém bezpečnosti vo vysokonapäťových systémoch.

Naše riešenia pre spájanie článkov:

Produktový rad SCA spoločnosti Atlas Copco ponúka riešenia dávkovania, ktoré sú vysoko presné, zabraňujú vzniku vzduchových vreciek a zabezpečujú vysokú spoľahlivosť procesu. V závislosti od požiadaviek zákazníka ponúkame jednozložkové a dvojzložkové aplikácie. Dvojzložkové aplikácie sa často používajú pri spájaní článkov, pretože na vytvrdenie nie je potrebné žiadne vonkajšie teplo. Vysoká presnosť dávkovania a kvalita miešania našich systémov umožňujú zvládnuť aj náročné dvojzložkové aplikácie vysokou rýchlosťou a s konštantnou kvalitou.

Vaše výhody:

Rýchle a presné spájanie

Vysoká rýchlosť a vysoká spoľahlivosť procesov s automatizovanými aplikačnými systémami

Elektrická izolácia

Aplikácia bez bublín a bez vzduchových vreciek zaručuje úplný kontakt a elektrickú izoláciu

Jednozložkové a dvojzložkové aplikácie

Riešenia prispôsobené požiadavkám zákazníkov. Elastický materiál umožňuje „dýchanie článkov“

Ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách:

Ďalšie riešenia spojov pre elektromobilitu: