Kontrola chýb pri montáži

Efektívne softvérové riešenia, hardvér a príslušenstvo, ktoré vás približujú k montáži s nulovou chybovosťou. Chcete sa o tom dozvedieť viac? 


Obráťte sa na našich špecialistov pre oblasť riešení na kontrolu chýb

Výrobné systémy budú čoraz komplexnejšie a čoraz viac kritických výrobných postupov bude závisieť od stabilného chodu softvéru a spoľahlivého hardvéru.
Riešenia na odstraňovanie chýb kombinujúce softvér a hardvér na vytvorenie plne integrovanej montážnej stanice s cieľom vyhnúť sa nákladnému prerábaniu zvyšujú produktivitu a zabezpečujú kvalitu na vašej výrobnej linke.
Naše riešenia sú modulárne, rozhrania sú otvorené na umožnenie integrácie so systémami tretích strán a komunikácia vychádza zo štandardných technológií a protokolov na výmenu údajov a informácií v reálnom čase
Integrovaná montážna stanica je väčšinou vybavená navádzaním operátora a softvérom na zber a analýzu údajov (jedno riešenie kvality), ktorý komunikuje prostredníctvom otvoreného protokolu a možno ho jednoducho integrovať s ovládačom uťahovania (PowerFocus 6000, pomocou kábla vstupno-výstupnej zbernice) a montážnymi nástrojmi (akumulátorové nástroje s čiarovým kódom, napr. STB), softvérom na monitorovanie procesov (ToolsNet 8), ako aj s priemyselnými počítačmi (HLTQ), selektorom objímok a signálnymi svetelnými stĺpmi.