Prehľad technológie samodierovacieho uťahovania

Získajte ďalšie informácie o technológii samodierovacieho uťahovania a výhodách, ktoré prináša pre výrobu automobilov

Kontaktujte našich odborníkov

Spoje viacerých materiálov s prístupom z jednej strany

Dizajn karosérie sa stáva čoraz sofistikovanejším s cieľom znížiť emisie CO2 a zvýšiť odolnosť pri náraze. To vedie k zložitejším výrobným procesom. Je potrebné spojiť viaceré materiály s rôznou pevnosťou, ako sú ocele s vysokou pevnosťou, hliník, odliatky, horčík, uhlík alebo plasty. Zároveň je nutné riešiť výzvy obmedzenej dostupnosti a krátkych časov cyklu výrobného procesu.


Samodierovacie uťahovanie predstavuje odpoveď na tieto výzvy. Táto technológia umožňuje spájať viaceré materiály s prístupom z jednej strany, pričom používa spojovací prvok na vŕtanie aj spájanie. Spojovací prvok sa otáča pri vysokej rýchlosti a tlakom sa zohrieva materiál. To umožňuje upevňovaciemu zariadeniu pretlačiť sa cez vrstvu materiálu, pričom sa počas procesu reže závit – účinná a flexibilná technológia spájania. Vysokokvalitné systémové riešenia z produktového radu K-Flow sú navrhnuté na presnú prevádzku v náročných výrobných prostrediach.

Spájanie viacerých materiálov

Samodierovacie uťahovanie dokáže spojiť viaceré vrstvy rôznych materiálov

Vyžaduje sa iba prístup z jednej strany

Silný a spoľahlivý spoj so vstupom z jednej strany

Spoľahlivý proces

Použitie tej najlepšej technológie spojovania, spojovacích prvkov a materiálov vedie k rýchlemu a spoľahlivému procesu

Servisovateľnosť

Odnímateľné spoje umožňujú demontáž pri vykonávaní údržby a opráv

Hybridné technológie spájania

Kombináciou samodierovacieho uťahovania a lepenia sa zvyšuje dynamická pevnosť spoja a odolnosť voči korózii

Proces samodierovacieho uťahovania

Vďaka rozsiahlym znalostiam našich analytikov v oblasti spojov a odborníkov na procesy dokážeme vyvinúť ideálne parametre procesu podľa vašich individuálnych požiadaviek a kombinácie materiálov.

Získajte ďalšie informácie o našich produktoch a službách: