Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Riešenia v oblasti skrutiek
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Centrum pre odborníkov
Priemyselné náradie a riešenia
Centrum pre odborníkov
Centrum pre odborníkov
Centrum pre odborníkov
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vzduchové kompresory
Produkty a riešenia
Bezolejové vzduchové kompresory
Vzduchové kompresory
Bezolejové vzduchové kompresory
Bezolejové vzduchové kompresory
Bezolejové vzduchové kompresory
Bezolejové vzduchové kompresory
olejom mazané vzduchové kompresory
Sušiče vzduchu
Produkty a riešenia
Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti
Sušiče vzduchu
Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti
Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti
Sušiče vzduchu s pohlcovačom vlhkosti
Plynový generátor
Servis a náhradné diely
Aplikácie
Produkty a riešenia
Servis vákuového čerpadla
Montážne nástroje a riešenia
Produkty a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Riešenia v oblasti skrutiek
Produkty a riešenia
Riešenia v oblasti skrutiek
Riešenia v oblasti skrutiek
Riešenia v oblasti skrutiek
Náradie na odstránenie materiálu
Produkty a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Servis
Produkty a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Produkty a riešenia
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Hammers
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Ľahké stavebné a demolačné vybavenie
Osvetľovacie veže
Produkty a riešenia
Electric light towers
Vzduchové kompresory do morského prostredia
Produkty a riešenia
Large mobile air compressors
Vzduchové kompresory do morského prostredia
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
Vzduchové kompresory do morského prostredia
The electric compressor range
Vzduchové kompresory do morského prostredia
Výroba elektrickej energie
Produkty a riešenia
Výroba elektrickej energie
Výroba elektrickej energie
Prenájom strojového parku
Produkty a riešenia
Accessories
Prenájom strojového parku
Nitrogen
Prenájom strojového parku
Oil-free air compressors
Prenájom strojového parku
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
Prenájom strojového parku
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
Prenájom strojového parku
Steam
Prenájom strojového parku
Prenájom strojového parku
Odvetvia pôsobenia
Produkty a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia

Riešenia v rámci koncepcie Inteligentný výrobný závod pre automobilový priemysel

Automobilový priemysel v súčasnosti zastáva vedúce postavenie v oblasti vývoja koncepcií a procesov výroby a montáže. Vývoj napreduje vďaka environmentálnym požiadavkám, zavádzaniu alternatívnych pohonov a vďaka tvrdej konkurencii na trhu, ktorý prichádza s veľkým množstvom modelov a verzií, ako prostriedok rozvíjania hospodárskej súťaže. Tieto dva trendy si vyžadujú zvýšenú flexibilitu vo výrobe, pričom poprední výrobcovia automobilov sa rýchlo približujú vízii „hromadnej výroby“. Nová norma je vyrábať viacero modelov automobilov alebo dokonca kombináciu automobilov a motocyklov v jednom montážnom závode.

Kontaktujte nás pre viac informácií!

Flexibilita montážnej linky

Flexibilné výrobné systémy sú čoraz obľúbenejšie a možno ich rozdeliť do dvoch oblastí: flexibilita stroja a flexibilita smerovania. Flexibilita stroja sa týka schopnosti používať niekoľko strojov na rovnaké činnosti a schopnosti systému prispôsobiť sa zmenám, ako napríklad z hľadiska objemu a funkcií. Flexibilita smerovania predstavuje schopnosť systému prispôsobiť sa novým výrobkom a poradiu ich zostavovania.

Kolaboratívne roboty (coboty)

V kontexte inteligentnej výroby môžu kognitívne roboty vnímať odchýlky v údajoch, meniť riadenie plánovania a prispôsobovať výrobné činnosti tak, aby nezávisle riešili zložité problémy výroby. Pomocou distribuovaných algoritmov na rekonfiguráciu samokonfigurovateľných robotov sa výrazne zjednoduší zložitá konfigurácia robotov. Kognitívne roboty (coboty) môžu pracovať samostatne a môžu sa zaoberať premenlivým plánovaním inteligentného výrobného závodu s prepojenými montážnymi linkami.

Kvalita

Koncepcia Industry 4.0 môže podporovať zvýšenú kvalitu produktov v niekoľkých oblastiach, napríklad: vylepšené prispôsobenie, zvýšená interakcia so zákazníkmi, návrh hodnoty založenej na údajoch a zmena ponuky produktov na ponuku služieb.

Inteligentný výrobný závod budúcnosti

Automobilový priemysel v súčasnosti zastáva vedúce postavenie v oblasti vývoja koncepcií a procesov výroby a montáže. Vývoj napreduje vďaka
environmentálnym požiadavkám, zavádzaniu alternatívnych pohonov a vďaka tvrdej konkurencii na trhu, ktorý prichádza s veľkým množstvom modelov a verzií, ako prostriedok rozvíjania hospodárskej súťaže. Tieto dva trendy si vyžadujú zvýšenú flexibilitu vo výrobe, pričom poprední výrobcovia automobilov sa rýchlo približujú vízii „hromadnej výroby“. Nová norma je vyrábať viacero modelov automobilov alebo dokonca kombináciu automobilov a motocyklov v jednom montážnom závode.

V oblasti montáže sa vízia „hromadnej výroby“ blíži novými koncepciami, pri ktorých sa tradičné pohyblivé montážne linky nahrádzajú novými riešeniami založenými na koncepcii AGV (Automated Guided Vehicles), ktorá umožňuje viacnásobné a flexibilné toky vo výrobnej hale. Zostavu tvorí hlavný tok s viacerými cestami alebo pridanými slučkami na zvládnutie odlišnosti v rámci modelov a verzií. To si vyžaduje aj nové koncepcie riadenia materiálových tokov a inštalovanie staníc s nástrojmi a riadiacim softvérom.

Budúcnosť automobilového priemyslu sa mení a nikto nevie povedať, kam až nás vývoj zavedie. Prídu nové riešenia a normy. Spoločnosť Atlas Copco aktívne prispieva k rozvoju spolu so svojimi zákazníkmi a je dôveryhodným partnerom pre podporu na tejto ceste.

Máme poznatky a vedomosti o tom, ako navrhnúť prepojený ekosystém

Spoločnosť Atlas Copco poskytuje prepojené produkty už viac ako desať rokov. Počas mnohých rokov sme získali znalosti príslušných procesov montáže a máme bohaté skúsenosti s tým, ako navrhnúť prepojený ekosystém. Dnes sme lídrom na trhu s prepojenými nástrojmi a ponúkame najväčšiu servisnú organizáciu všetkých dodávateľov nástrojov. To nám dáva jedinečnú pozíciu, z ktorej môžeme nielen zhromažďovať údaje, ale ich aj analyzovať. Potom môžeme vďaka našim odborným znalostiam v oblasti montáže a uťahovania dávať konkrétne odporúčania, ako zlepšiť príslušný montážny proces, alebo odporučiť údržbu na základe analýzy predpisov. Naše osvedčené riešenia sú teraz horizontálne integrované a bezproblémovo zdieľajú údaje so všetkými aplikáciami s podporou životného cyklu montáže – od aplikácií podporujúcich výskum a vývoj, cez výrobu, až po aplikácie využívané v službách a analýze.

Integrovaná slučka obsahuje portfólio nástrojov, systémov a služieb na inteligentnú prepojenú montáž;

– Programovanie náradia
– Obsluha náradia
– Systém riadenia procesov
– Systémy na podporu operátorov, navádzacie systémy pre operátorov
– Kontrola kvality
– Systémy údržby a údržby
– Zber a analýza údajov
– Služby na základe údajov