Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Kroky na zvýšenie ziskovosti

Zvýšenie flexibility výrobnej linky

Existujúca výrobná linka nákladných vozidiel sa môže zmeniť na flexibilnejší proces prechodom na elektrické nástroje s prevodníkmi. Najlepšou možnosťou je použitie vysledovateľných nástrojov, ktoré podporujú viacero nastavení. Jeden vysledovateľný elektrický nástroj môže nahradiť niekoľko pneumatických nástrojov a menej pokročilých elektrických nástrojov, čím sa znižujú náklady na servis a zároveň to prispieva k optimalizácii výroby.
Pripravte výrobnú linku na kratšie časy cyklov, aby ste zvládli rastúci dopyt v budúcnosti. Prechod na elektrické náradie je spôsobom, ako optimalizovať výrobu, pretože umožňuje skrátenie výrobného času na minimum

Výhody elektrických nástrojov

   
Optimalizácia nástrojov Elektrický nástroj nahrádza niekoľko pneumatických nástrojov
Zvýšenie kvality vo výrobe Elektrické nástroje s prevodníkom sú presnejšie, poskytujú vysledovateľné údaje do úložiska údajov, pripravujú na koncepciu Industry 4.0
Zvýšenie kvality nákladných vozidiel – dôsledky na trh popredajných služieb Výroba vo vyššej kvalite od začiatku zvýši kvalitu pre zákazníka so znížením nákladov na záručný servis
Ergonomické vylepšenia Menší počet hadíc alebo káblov znižuje riziko zakopnutia. Elektrické nástroje sú tichšie a ich vibrácie sú minimálne. Obsah oleja vo vzduchu sa zníži, čo má pozitívny vplyv na pľúca a aj výrobu nákladných vozidiel. Momentové kľúče možno odstrániť
Zníženie nákladov na energie Náklady na energie sa znížia na minimum a výrazne sa zlepší vplyv na životné prostredie
Produktivita Mnohé rázové nástroje sa používajú pri mäkkých spojoch, ktoré umožňujú príliš dlhý impulz nástroja – elektrické nástroje často vykonávajú rýchlejšie utiahnutie, hoci nižšou rýchlosťou uťahovania. Použitie momentových kľúčov spolu s rázovými kľúčmi je časovo náročný dvojstupňový úkon, ktorý možno eliminovať
Presnosť uťahovania Často vidieť, že sa momentové kľúče nepohybujú, keď operátori kontrolujú utiahnutie. V takých prípadoch by sa mohli zničiť skrutky, čo by viedlo k tomu, že sa nezaistí správna upínacia sila svoriek v prípade montovaných dielov. Častou príčinou sú problémy s kvalitou, napríklad v dôsledku uvoľňovania spojov

Zaistenie kvality – vstavaná kvalita od začiatku

Elektrické náradie v kombinácii s inteligentnými riešeniami pomáha používateľom pri montáži konkrétneho vozidla a podporuje operátorov pri výbere správneho nástroja pre danú aplikáciu. Elektrické nástroje s prevodníkom poskytujú vysledovateľné výsledky do úložiska údajov.

Ak nie je možné odstrániť chyby priamo v stanici, možno pripojiť stanice na prepracovanie, ktoré
automaticky poskytnú informácie o prepracovaní a oznámia prevádzkovateľovi, ktorý nástroj by sa mal použiť na príslušný účel. V systéme na kontrolu kvality na konci linky sa môže vozidlo náhodne skontrolovať a kritické súčasti sa môžu skontrolovať v meniacich sa cykloch. Monitory s pripojenými nástrojmi podporujú operátorov v systéme na kontrolu kvality informáciami o správnych postupoch testovania kvality

Údaje o kvalite sú kľúčom ku koncepcii Industry 4.0

Najmodernejšie systémy zabezpečenia kvality sú k dispozícii na podporu celého procesu výroby nákladných vozidiel pri definovaní cyklických testovacích postupov výrobných zariadení v súvislosti s normami, ako napríklad VDI/VDE 2645-2, ISO 5393 a ISO 6789 atď.

Dnešné operačné systémy zaistenia kvality (QA) generujú správy podľa noriem a štandardov, ktoré vyžaduje manažment výrobného závodu na optimalizáciu výrobných procesov. Údaje sa musia uchovávať na účely vysledovateľnosti a zosúladenia nastavení výrobných zariadení. Údaje z výrobných zariadení pripojených k inteligentným prepojeným softvérovým riešeniam sa analyzujú na základe údajov, ktoré obsahujú správy o stave alebo návrhy na zlepšenie výrobných procesov. V dnešnej výrobe nákladných vozidiel sú údaje o kvalite kľúčom na prechod k výrobnému prostrediu koncepcie Industry 4.0.

Vytváranie pracovného prostredia Lean

Produktivitu je možné zvýšiť uplatňovaním zásad Lean pri výrobe nákladných vozidiel. To znamená zníženie počtu výrobných zariadení potrebných na výrobu širokej škály verzií nákladných vozidiel na minimum.

Optimalizované nástroje: Jeden elektrický nástroj môže často nahradiť niekoľko pneumatických nástrojov pomocou rôznych nastavení krútiaceho momentu. Mnohé elektrické nástroje s prevodníkmi sú k dispozícii v bezdrôtových akumulátorových verziách, čím sa eliminujú vzduchové hadice a súvisiace riziká zakopnutia, ako aj potreba vedenia káblov. Náklady na inštaláciu v stanici sa tak znižujú, pracovný priestor je čistejší a operátori budú mať lepší prehľad s menším zaťažením pri výrobe nákladných vozidiel.

Optimalizovaná logistika: Prevádzkovatelia nemusia prekonávať veľké vzdialenosti, aby získali nástroje
alebo aby dodali diely do procesu montáže nákladných vozidiel. Diely treba dodať do
stanice, v ktorej sa namontujú na nákladné vozidlo, teda sú v dosahu
prevádzkovateľa. Veľa poradenských spoločností, vrátane spoločnosti Atlas Copco,
vykonáva audity závodov, ktoré naznačujú, ako sa má výroba optimalizovať
znížením počtu nadbytočných operácií

Cieľ zaistiť dobrú ergonómiu vo výrobnom závode

Dobré nástroje, pracovné stanice a ergonómia zariadení sú nevyhnutné na zvýšenie produktivity. Hluk a vibrácie sú typickými stresormi v situácii montáže vozidla. Právne predpisy EÚ stanovujú limit 85 dB (A) na ochranu operátorov pred dlhodobým poškodením sluchu. Výrobné zariadenia musia mať zo zákona úroveň vibrácií nižšiu než 2,5 m/s2 celkovo v rámci 8-hodinovej zmeny, aby sa operátori ochránili pred dlhodobými následkami.

Nebezpečenstvo zakopnutia, obsah oleja vo vzduchu a používanie dlhých, ťažkých momentových kľúčov zvyšuje zaťaženie obsluhy a v niektorých prípadoch spôsobuje dlhodobé poškodenie kostry alebo pľúc. Náhrada pneumatických nástrojov elektrickým náradím pomáha predchádzať týmto problémom. Zdraví operátori sa vo väčšej miere zameriavajú na prácu a pozitívnejšie k nej pristupujú, čím prinášajú vyššiu kvalitu.

Ak sa skúsení operátori zrania alebo ochorejú v dôsledku zlej ergonómie na pracovisku, musia sa nahradiť novými ľuďmi, ktorí potrebujú odbornú prípravu, čo si vyžaduje dodatočné náklady. V prípadoch dlhodobých následkov a zdravotných problémov tohto charakteru môže byť zamestnávateľ povinný platiť náhradu, ako aj nájsť nové, bezpečnejšie pracovné prostredie pre tých, ktorých sa to týka. Títo operátori sa často presúvajú do podporných úloh, ktoré by normálne zaisťovali externé spoločnosti, ktoré dokážu zvládnuť prácu efektívnejšie.

Zvážte hybridné spoje – nitovanie/lepenie/uťahovanie

Elektrifikácia nákladných vozidiel sa v nasledujúcich rokoch zvýši v dôsledku zmien konštrukcie nákladných vozidiel. Benzínové alebo dieselové motory sa nahradia elektromotormi namontovanými v kolesách vozidla. Batérie vážiace 800 kg a viac sa uložia v ráme. Palivové články sa pripevnia do rámu alebo v priestore kabíny.

Na zníženie hmotnosti nákladných vozidiel a na zníženie spotreby energie sa bude používať stále väčšie množstvo kompozitných materiálov. Je potrebné vyvinúť kombinované metódy spájania s využitím robotov s výmennými systémami na nitovanie, lepenie a uťahovanie.

Konštrukcia batérií si vyžaduje špeciálne znalosti

Konštrukcia batérie si vyžaduje lepenie, nitovanie a regulované uťahovanie, ako aj vŕtanie pomocou skrutkovacích systémov. Navyše sú potrebné špecializované znalosti o rovnomernom stláčaní výplní medzier alebo tepelne vodivých plnív na zabezpečenie úplného odstránenia bublín pod zostavami batérií

Spoločne so zákazníkmi musia byť vyvinuté prispôsobené metódy, ktoré kombinujú ich vedomosti s poznatkami dodávateľa riešení. Spoločnosť Atlas Copco napríklad spolupracuje s významnými spoločnosťami na vývoji špecifických a automatizovaných výrobných postupov vo výrobe batérií a ďalších procesov

Nástroje potrebujú servis

Udržanie výroby a zabezpečenie dostupnosti nástrojov výrobnej linky si vyžaduje vykonávanie servisu nástrojov. Zastavenie výroby spôsobené nedostatočne udržiavaným nástrojom je drahé, pretože môže zastaviť celý tok výroby. Mnohí výrobcovia nákladných vozidiel spolupracujú so spoločnosťami, ktoré dodávajú plánovaný servisný plán na pracovisku.

Dobre udržiavané a často testované nástroje poskytujú požadovanú kvalitu. Výrobcovia nákladných vozidiel by sa mali sústrediť na výrobu nákladných vozidiel a poskytovatelia servisných služieb by mali udržiavať optimálny výkon nástrojov. Pri diskusii s poskytovateľom služieb môžu výrobcovia autobusov a nákladných vozidiel definovať špecifické ukazovatele KPI, ktoré sa majú monitorovať. Tie by mali poskytnúť dodatočné úspory, ktoré možno porovnať s nákladmi na údržbu pred zavedením servisného programu.

Technická podpora a riešenia, ktoré potrebujete

Môžeme vám pomôcť s najmodernejšími montážnymi riešeniami, softvérom na zaistenie kvality a riešeniami pre pracovné postupy, ktoré zohľadňujú všetky aspekty vašej výroby s dôrazom na ergonómiu. Pripravte sa tak na zvýšenie podielu na trhu s najkvalitnejšími výrobkami, vylepšeným imidžom značky a dlhým zoznamom spokojných zákazníkov.