Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Náročné úlohy vo výrobe pre výrobcov nákladných vozidiel a autobusov

Kontaktujte nášho odborníka!

Ďalšie alternatívne verzie pohonných systémov si vyžadujú flexibilitu

Integrácia elektrických nákladných vozidiel do existujúcich tradičných výrobných liniek je náročná úloha, ktorá si vyžaduje väčšiu flexibilitu a zvyšuje zložitosť procesu výroby nákladných vozidiel. Viac výrobných zariadení komplikuje operátorom život, čím sa zväčšuje dôraz na výber správneho vybavenia pre rôzne varianty nákladných vozidiel.

V tejto situácii si operátori môžu vybrať nesprávne nástroje alebo skrutky môžu ich vynechať alebo nesprávne utiahnuť. Kvalita musí byť v centre pozornosti – hlavné problémy v oblasti kvality, ktorých dôsledkom je stiahnutie z trhu so zbytočne vysokými záručnými alebo opravárenskými nákladmi, majú negatívny vplyv na dobré meno spoločnosti.

Vplyv kvality na imidž značky

Silný imidž značky založený na vysokej kvalite výrobkov zlepšuje lojalitu zákazníkov, čo vedie k zvýšeniu predaja a následne k zlepšeniu ziskovosti spoločnosti. Problémy súvisiace s kvalitou preto treba identifikovať vo fáze výroby pomocou inteligentného systému výrobných zariadení. Nesprávne zmontované súčiastky na výrobnej linke zvyšujú náklady na prepracovanie podľa toho, ako ďaleko sa nákladné vozidlo posunie po výrobnej linke a ako skoro sa problém podarí identifikovať.

Viac verzií nákladných vozidiel vyrobených na tej istej výrobnej linke znamená, že sa produktivita linky musí zvýšiť a zároveň si zachovať vysokú úroveň flexibility a presnosti

Ergonómia zohráva dôležitú úlohu

Dobrá ergonómia pracovných staníc, nástrojov a závodu je dôležitá v modernej výrobe. Miestne právne predpisy čoraz viac obmedzujú nadmerne hlučné zariadenia a úrovne vibrácií nástrojov. Rázové nástroje prenášajú vibrácie na ruky a plecia, čím môžu dlhodobým pôsobením poškodiť žily, svaly a kostru, a v dôsledku toho budúce zdravotné problémy operátorov. Použitie ťažkých momentových kľúčov môže spôsobiť svalovú únavu a poruchy funkcie pliec a rúk. Všetky tieto faktory zvyšujú úroveň stresu operátorov a môžu zapríčiniť problémy s kvalitou vyrábaných vozidiel.

Stlačený vzduch je drahý

Použitie stlačeného vzduchu ako zdroja energie pre výrobné zariadenia, akými sú momentové kľúče, je drahé. Stlačený vzduch sa vyrába v kompresoroch poháňaných elektrickou energiou a potom sa distribuuje pomocou vzduchových rozvodov do inštalovaného pneumatického náradia. Ak sa výroba rozšíri bez prispôsobenia vzduchových vedení, aby sa zvýšila účinnosť rozvodov vzduchu, nástroje používané na konci vzduchového rozvodu nedosiahnu správny dynamický pracovný tlak 6,3 bar a zníži sa ich presnosť.
Mnohé výrobné závody zvyšujú tlak použitého vzduchu nad optimálnu úroveň tlaku 7,3 bar na výstupe z kompresorovej stanice a to si vyžaduje viac elektrickej energie na prevádzku kompresorov. V priemere takmer všetky výrobné prevádzky majú úniky do 30 % a viac, zvyšujú náklady na elektrickú energiu a nepriamo spôsobujú vyššie emisie CO2. Prakticky to znamená, že straty možno vypočítať, keď predpokladáme, že otvor s priemerom 1 cm spôsobuje finančnú stratu 10 000 eur na energii za rok. Náklady na údržbu kompresorov a kompresorových motorov zvyšujú celkové náklady na používanie stlačeného vzduchu a pneumatické nástroje, ktoré pracujú s nesprávnym tlakom vzduchu, potrebujú častejšiu údržbu, čo zvyšuje náklady na servis v porovnaní s elektrickými nástrojmi.