Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Trendy a náročné úlohy v oblasti dopravy

Kontaktujte nášho odborníka!

Trendy v odvetví dopravy

Podľa analýzy spoločnosti Markets and Markets zaoberajúcej sa prieskumom trhu v segmente B2B sú najvýznamnejšími trendmi v odvetví dopravy na rok 2018 rastúci dopyt po nákladných vozidlách poháňaných elektrickými alebo palivovými článkami, autonómne riadenie, elektrické/hybridné autobusy, nákladné vozidlá a inteligentné dopravné riešenia. Tieto trendy sú reakciou vonkajšieho podnikateľského prostredia na náročné úlohy, ktoré riešia výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov

Zvyšovanie výroby nákladných vozidiel a autobusov

Zo všetkých segmentov dopravy stoja nákladné vozidlá a autobusy v popredí technologického pokroku a investícií dodávateľov a výrobcov originálnych zariadení. Nárast výroby je spôsobený rastúcim dopytom po nákladnej a osobnej doprave.

Podľa analýzy zverejnených dokumentov od spoločností OICA a Markets and Markets dosiahla celosvetová produkcia nákladných vozidiel v roku 2017 hodnotu 4,02 milióna kusov, čo predstavuje výrazný nárast oproti 3,60 milióna kusom v roku 2015. V rovnakom období sa celosvetová výroba autobusov v roku 2018 zvýšila na 429 838 kusov, čo predstavuje nárast v porovnaní s 390 466 kusmi z roku 2015.

Nárast v oblasti logistiky

Predpovedá sa nárast logistických činností, čo by zvýšilo dopyt po nákladnej doprave. A to by v konečnom dôsledku viedlo k vyšším príjmom prevádzkovateľov vozového parku. Zvýšené príjmy však bude sprevádzať očakávaný nedostatok vodičov a vyššie mzdy a ceny pohonných hmôt. Kolísavé ceny pohonných hmôt, nedostatok vodičov, nárast nákladov na prepravu a možný nedostatok prepravnej kapacity budú jedným z najvýznamnejších problémov, ktorým bude v nasledujúcich rokoch riešiť odvetvie nákladnej dopravy.

Dopyt po elektrických/hybridných vozidlách spĺňajúcich emisné požiadavky

V rastúcej miere sa vyvíjajú elektrické nákladné vozidlá s batériami (BEB) a autobusy, ktoré umožňujú prevádzku s alternatívnymi palivami (hybridné autobusy), aby bolo možno plniť globálne limity emisií CO2. Zavedenie elektrického pohonu v autobusoch a nákladných vozidlách bude vyžadovať zmeny v konštrukcii vozidiel. Elektrické motory sa budú nachádzať v kolesách a budú pripojené k batériám a/alebo palivovým článkom integrovaným do konštrukcie vozidla.

Predpokladá sa, že celosvetový trh z elektrickými nákladnými vozidlami bude do roku 2025 predstavovať 10 – 15 % predaja nákladných vozidiel v rôznych regiónoch.

Požiadavky v oblasti bezpečnosti posilňujú trh s autonómnymi nákladnými vozidlami

Zvyšujúce sa požiadavky v oblasti bezpečnosti stimulujú globálny rast trhu s autonómnymi nákladnými vozidlami. Očakáva sa, že trh bude počas obdobia prognózy na roky 2018 – 2023 rásť na úrovni 5,8 % CAGR (ročná miera komplexného rastu) v dôsledku čoraz častejšieho prenikania moderných technológií do úžitkových vozidiel.

Miera smrteľných nehôd cestujúcich a chodcov týkajúca sa nákladných vozidiel, čoraz viac znepokojuje výrobcov automobilov a vlády na celom svete. Ľudská chyba bola príčinou približne 90 % z celkového počtu dopravných nehôd v období rokov 2014 – 2017, a tak sa predchádzanie ľudským chybám pri riadení automobilov stalo prvoradým cieľom výrobcov automobilov.

Funkcie ADAS sa stávajú povinnými

S cieľom znížiť riziká nehôd spôsobených ľudskou chybou sú v mnohých krajinách nové nákladné vozidlá vybavené funkciami ADAS (Advanced Driver Assistance), ako sú systémy upozorňujúce na jazdu v jazdnom pruhu a autonómne núdzové brzdenie.

Európska komisia ako prvá zaviedla toto pravidlo v súlade so svojimi všeobecnými bezpečnostnými predpismi 661/2009/ES v roku 2009, čím sa tieto dve funkcie ADAS stali povinnými vo všetkých nových úžitkových vozidlách s účinnosťou od 1. novembra 2015.

V nadväznosti na európsky automobilový priemysel aj ostatné regióny, ako napríklad Severná Amerika a Ázia, prijali rovnaké opatrenia, čo viedlo k výraznému zvýšeniu výroby poloautonómnych nákladných vozidiel na celom svetovom trhu.

Trend

Popis

Dôsledky pre výrobcov nákladných vozidiel

Dôsledky na výrobu

Konvoje nákladných vozidiel

Spojenie dvoch alebo viacerých nákladných vozidiel do skupiny pomocou technológií konektivity, ako je autonómna jazda, umelá inteligencia a podporné systémy, ako napríklad adaptívny tempomat a asistencia pri jazde v jazdnom pruhu

Do výroby vstupuje viac verzií nákladných vozidiel. Inštalácia snímačov a modulov vrátane softvéru

Zvýšená flexibilita potrebná na výrobu nákladných vozidiel na jednej výrobnej linke pre rôzne trhy

Nákladné vozidlá poháňané elektrickou energiou alebo palivovými článkami

Na splnenie emisných limitov sú potrebné moderné technológie motorov alebo zariadenia na dodatočnú úpravu výfukových plynov

Zmena konštrukcie nákladných vozidiel. Elektromotory pripojené na kolesá, akumulátory alebo jednotky palivových článkov sa musia integrovať do konštrukcie vozidla

Potreby: znalosti a vybavenie na konštrukciu batérií a/alebo palivových článkov. Flexibilita pri konštrukcii všetkých verzií nákladných vozidiel v jednej flexibilnej výrobe vďaka zmenám konštrukcie nákladných vozidiel

Elektrické/hybridné autobusy

Na splnenie emisných limitov CO2 s rastúcou urbanizáciou na celom svete bude potrebná implementácia elektrických batérií (BEB) a autobusov s alternatívnym palivom (hybridné autobusy).

Zmena konštrukcie autobusov. Elektromotory sú pripojené na kolesá, akumulátory alebo jednotky palivových článkov sa musia integrovať do konštrukcie vozidla

Potreby: znalosti a vybavenie na konštrukciu batérií a/alebo palivových článkov. Flexibilita pri konštrukcii všetkých verzií nákladných vozidiel. Nové vybavenie výroby a procesy na stavbu novo navrhnutých konštrukcií

Inteligentná doprava

Integrované riešenie mobility bude obsahovať funkcie ako hľadanie cesty, spôsob dopravy, kontrolu časového plánu, rezervácie, trasy a platby. V inteligentnej verejnej doprave by systémy verejnej dopravy zahŕňali monitorovacie kamery, zariadenia GPS, digitálne displeje, automatizované hlásenia o zastavení a
zariadenia Wi-Fi

Do výroby vstupuje viac verzií nákladných vozidiel. Inštalácia senzorov, softvéru a ďalších komponentov zvýši zložitosť

Zvýšená flexibilita potrebná na výrobu rôznych verzií nákladných vozidiel na jednej výrobnej linke. Potrebné sú značne prepracované výrobné zariadenia

Autonómne a bezpečné riadenie

Mnohí výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov pracujú na autonómnych technológiách nákladných vozidiel a autobusov

Do výroby vstupuje viac verzií nákladných vozidiel. Inštalácia senzorov, softvéru a ďalších komponentov zvýši zložitosť

Zvýšená flexibilita potrebná na výrobu rôznych verzií nákladných vozidiel na jednej výrobnej linke

Nároční zákazníci, konkurenčné trhy

Zákazníci sa kritickejšie pozerajú na celkové náklady na vlastníctvo vrátane spoľahlivosti, kvality a efektívnosti nákladného vozidla alebo autobusu. Imidž značky a lojalita zákazníkov čoraz viac závisia od kvality poskytovanej popredajnej podpory zo strany výrobcu nákladných automobilov.

Na zvýšenie kvality, flexibility a produktivity na výrobnej linke sú potrebné pokročilé výrobné metódy. Optimalizované a ergonomické výrobné linky podporujú zdravotný stav obsluhy a znižujú riziko ochorenia operátorov, poruchy súvisiace s prácou a stres. Menej stresovaní operátori vytvárajú kvalitnejšie výrobky

Prevádzková marža spoločnosti sa zvyšuje efektívnosťou výroby. V dôsledku toho sa znížia náklady na záruku a na zaistenie kvality