Riešenia samodierovacieho nitovania na zníženie hmotnosti vozidiel

Spolupracujte s nami na nájdení dokonalého riešenia pre pevné, zabezpečené spoje pomocou samodierovacieho nitovania

Kontaktujte našich odborníkov

Využitie pri vozidlách s bielou karosériou a kabínou, kde sa vyžaduje pevný, kvalitný spoj na udržanie súčastí vozidla, aby vydržali nepriaznivé podmienky na ceste, nárazy a extrémne prejavy počasia. Vďaka nahradeniu ocele hliníkom v mnohých z týchto aplikácií a novším iniciatívam na zníženie emisií uhlíka nie je zváranie optimálnou metódou spájania. Samotný nit môže vytvoriť pevný a kvalitný spoj pomocou čistej metódy spájania, pri ktorej nevznikajú výpary, iskry ani rozstrek. Je to prospešné pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj pre životné prostredie.

Zvýšenie produktivity

Naše plne automatické systémy samodierovacieho nitovania skracujú časy cyklov a zvyšujú prevádzkyschopnosť

Opakovateľne dosiahnuteľná vysoká kvalita

Naše nity a systémy na nitovanie prinášajú konzistentné, opakovateľne vykonateľné kvalitné spoje

Čisté životné prostredie

Žiadne zváranie znamená žiadne teplo, dym, iskrenie ani rozstrek, čo je lepšie pre zamestnancov aj pre životné prostredie

Systémy určené na použitie pri karosériách v bielom prevedení a s bielou kabínou