Vynikajúce spájanie pre dodávateľské spoločnosti v odvetví motorových vozidiel

Spolupracujte s naším tímom na vývoji spojov na všetko od zostáv tlmičov po skrine

Kontaktujte našich odborníkov

Existuje mnoho komponentov, ktoré možno spojiť pri výrobe automobilov alebo kamiónov. Naše samodierovacie nity a systémy sú tu na podporu výroby vašich častí karosérie a príslušenstva z kombinovaných materiálov. Budeme s vami spolupracovať, aby sme vám pomohli dosiahnuť ciele v oblasti znižovania hmotnosti pre výrobcov automobilov, nákladných automobilov a ťažkých nákladných vozidiel na celom svete. Či už spájate hliník alebo veľmi pevnú oceľ, ponúkame širokú škálu riešení a budeme s vami spolupracovať pri hľadaní alebo vytváraní toho správneho nitu pre vaše potreby.

Podpora iniciatív na znižovanie hmotnosti

Naše samodierovacie nity vám pomôžu podporiť ciele zákazníkov pri znižovaní hmotnosti

Opakovateľne dosiahnuteľná vysoká kvalita

Sústavne zaisťujeme kvalitné nitovacie spoje s podporným systémom na predchádzanie chybám

Čisté životné prostredie

Žiadne zváranie znamená žiadne teplo, dym, iskrenie ani rozstrek, čo je lepšie pre zamestnancov aj pre životné prostredie