Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Electric vehicle chassis with battery

SPR pre elektrické vozidlá

Zistite viac o spájaní súčastí karosérie elektrických vozidiel, akumulátorov a ďalších komponentov pomocou samodierovacích nitovacích zariadení a nitov Henrob

Kontaktujte našich odborníkov

Existuje veľa nových technológií a výrobných postupov, ktoré ovplyvňuje trh s elektrickými vozidlami. Aplikácie na vozidlách, ako spájanie karosérie a akumulátorov, predstavujú pre výrobcov elektrických vozidiel nové náročné úlohy. Sme pripravení tieto úlohy riešiť. Samodierovacie nitovacie systémy Henrob sú ideálne na pripojenie akumulátorových skríň a na stabilizáciu krytov.

Spájanie akumulátorov

Naše samodierovacie nitovacie systémy, systémy lepidiel a výplní medzier či samodierovacieho uťahovania dokážu splniť všetky aspekty spájania akumulátorov

Spájanie plechov karosérie

Naše technológie už niekoľko rokov preverujú tie najpredávanejšie vozidlá na cestách

Čisté životné prostredie

Samodierovacie nitovanie predstavuje spôsob spájania, ktorý je čistý z hľadiska životného prostredia, nevytvára teplo, plamene, iskry, rozstrek či výpary.

Systémy vhodné na využitie v oblasti elektrických vozidiel a pohonných systémov