Poloautomatické uťahovanie

Kontaktujte nás

Produktivita a rýchlosť procesu

Výhodou viachriadeľových systémov je rýchlosť procesu. Všetky utiahnutia sa dokončia po jednom spustení v porovnaní s jednohriadeľovým uťahovaním s ďalšími posunmi. Výhodu rýchlosti procesu poskytujú aj poloautomatické stanice, pretože umožňujú operátorovi pokračovať v práci na ďalších úlohách alebo procesoch, kým stanica dokončí proces a vráti sa do východiskovej polohy, kde čaká na ďalší proces.

Flexibilita a dosiahnutie rovnováhy linky

Spoločnosť Atlas Copco pri konštrukcii poloautomatických staníc vždy zohľadňuje poznatky o dnešných potrebách dosiahnutia rovnováhy linky. Najdôležitejšie sú úvahy o požiadavkách na montáž rôznych dielov a zmeny výrobnej kapacity.

Prevádzkyschopnosť a optimalizácia

Redukovaná mechanická automatizácia a robustná konštrukcia zabezpečia optimálnu prevádzkyschopnosť a efektivitu výroby. Konštrukcia hriadeľov, ktorá zjednodušuje vykonávanie plánovanej preventívnej údržby, podporuje rýchly servis. Trvalo vás zabezpečujeme prostredníctvom našej dobre vybudovanej organizácie lokálnej podpory, dobre dostupných náhradných dielov a jednoducho dostupných aplikačných skúseností z našich aplikačných stredísk a projektovej organizácie.

Poloautomatické

Vo svete uťahovacích systémov rozlišujeme ručné, poloautomatické a automatické procesy uťahovania. V oblasti poloautomatických systémov máme systém, ktorý ovláda operátor, najčastejšie prostredníctvom systému s dvomi rukoväťami, ktorý uťahuje viaceré skrutky. Systémy tohto typu ponúkajú niektoré výhody, ku ktorým okrem iných patrí zvýšená kvalita uťahovania, ktorá vedie k lepším silám zovretia spojov, poskytuje vyššiu úroveň kontroly chýb, t. j. poznatok, že správna skrutka bola správne utiahnutá, a samozrejme ergonomika a bezpečnosť operátora, pretože na operátora nepôsobia žiadne reakčné sily.

Hlava valcov, terénne vozidlá

Loading...
Loading...

Prstencové ozubené koleso, hnacia sústava

Loading...
Loading...