Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Odvetvie elektroniky v automobilovom priemysle – veľký potenciál údajov

V priemyselnom segmente, kde sa automatizácia, konektivita a vysledovateľnosť stávajú čoraz bežnejšími, je ďalšou výzvou získavanie prehľadov a predpovedí zo zhromaždených údajov.

Automobily a iné motorové vozidlá sú z rôznych pohľadov čoraz zložitejšie...

Do hardvérovej konštrukcie vstupuje nespočetné množstvo nových funkcií, doplnkov, softvérových aplikácií a snímačov. Inými slovami sú čoraz efektívnejšie. Elektrifikácia eliminuje potrebu používania neohrabaného a ťažkého spaľovacieho motora. Automobilový priemysel často stojí pred ostatnými odvetviami, pokiaľ ide o uvádzanie nových technológií do výrobných a montážnych procesov. Ale montáž elektroniky vo vozidlách môže byť často úplne iný proces, ktorý sa odohráva na úplne inom mieste než konečná montáž vozidla.


Človek + stroj (kolaboratívne roboty/koboty)

Je to priemysel, ktorý už v značnej miere experimentuje s implementáciou robotiky a automatizácie. Elektronika vozidla sa však niekedy – napr. pri aplikáciách v priestore kabíny, mediálnom centre, anténach (navigácia GPS), elektrických motorčekoch okien atď. – ukázala ako príliš malá na úplnú implementáciu robotiky.
Inými slovami, automatizácia je do určitej miery možná a operátori musia spolupracovať s továrenskými robotmi, aby túto prácu vykonali. Pokiaľ ide o túto tému, je dôležité, aby ste mali správneho partnera, ktorý by vás mohol podporiť.
Existuje aj ustálená koncepcia zhromažďovania údajov v automobilovom priemysle a v dôsledku toho aj v odvetví elektroniky vo vozidlách, pretože je súčasťou automobilového priemyslu. Ale otázka znie: čo robiť s údajmi?

Prístup Industry 4.0

Tento čas nastáva veľmi rýchlo a prináša skutočný prístup orientovaný na koncepciu Industry 4.0, ktorý umožňuje ďalšie zvyšovanie efektívnosti, kvality a zodpovednosti:

Zhromažďovanie údajov je jednoduché.

Ak máte k dispozícii snímače, údaje možno prenášať a ukladať. Rozmach internetu vecí je dôležitým dôsledkom tohto vývoja. V koncepcii Industry 4.0 sme sa však posunuli nad rámec jednoduchého ukladania zhromažďovaných údajov. Zhromažďovanie údajov je jednoduché – analyzovanie a aktívne využívanie údajov je zložitejšie.

Ide však o viac než len o zhromažďovanie údajov...

Zhromažďovanie, analyzovanie a robenie rozhodnutí založených na údajoch je prirodzenou súčasťou našej každodennej práce s klientmi. Sme v procese zhromažďovania a využívania údajov a môžeme pomôcť našim zákazníkom analyzovať a vizualizovať údaje – od všetkých skrutiek, nástrojov, operátorov, pracovných staníc až po všetky zmontované výrobky.

Ide o prijímanie rozhodnutí na základe faktov.

To umožňuje prijímať rozhodnutia na základe faktov – nie dohadov – a poskytuje nástroje na implementáciu procesov na základe údajov, aby sa zabránilo problémom, ako sú neutiahnuté alebo chýbajúce skrutky, chýbajúce komponenty či iné problémy montáže.

Uvedomujeme si budúce ťažkosti, ktoré prinesie zlučovanie zdrojov.

Elektronika v automobilovom priemysle si vyžaduje aktívnejší prístup, podporu zlepšovania a posúvanie hraníc. Ďalšou úlohou je rozvíjať systémy a rozhrania, ktoré umožňujú integrovanie rôznych druhov procesov na jednom mieste, kde sa zlúčia všetky zdroje údajov.

Pomôžeme vám osvojiť si koncepciu Industry 4.0.