Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

9 dôvodov výrobcov spotrebnej elektroniky na zavedenie riešenia Industry 4.0

Požiadavky trhu na smartóny, tablety a podobné spotrebné zariadenia dosahujú novú maximálnu úroveň. Keď sa väčšina značiek sústredí na uvedenie jedného alebo viacerých nových modelov každý rok, čas je veľmi vzácny. Výrobné závody sú v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby splnili ciele výroby a montážne linky sú neustále vyvážené, aby zaistili uvedenie nových produktov. Problémom je, že vo výrobných závodoch nie je dostatok času na implementáciu nových a inteligentnejších procesov – procesov, ktoré môžu situáciu do istej miery uľahčiť zvýšením účinnosti a získaním výhody pred konkurenciou vďaka spracovaniu údajov. V spoločnosti Atlas Copco nepochybujeme o tom, že odvetvie spotrebnej elektroniky bude v budúcich rokoch výrazne profitovať z postupov riešenia Industry 4.0. Tu je 9 dôvodov, prečo:

1. Kvalita

V prvom rade inteligentné elektrické skrutkovače môžu zvýšiť produktivitu a znížiť náklady vďaka optimalizovanej rýchlosti a minimalizácii prestojov. Vyššia kvalita uťahovania so sebou prináša zníženie množstva problémov s kvalitou koncového produktu, čo zaistí veľké úspory z viacerých zdrojov

2. Vysledovateľnosť

Dnešné procesy sú vo svojej podstate väčšinou manuálne. S inteligentnými a prepojenými nástrojmi máte k dispozícii úplne iný druh sledovateľnosti. Údaje zhromaždené z nástrojov odhalia nové príležitosti na zlepšenie, ktoré predtým neboli zrejmé.

3. Efektívne stanice

Pri dostatku údajov a pomocou sprievodného softvéru sú predpovede čoraz presnejšie. Môžete sledovať výkon jednotlivých staníc, preto viete, či operátor používa nástroje neefektívne. Efektívnejšie stanice vám pomáhajú zvyšovať produktivitu.

4. Znižovanie pracovných nákladov

Nástroje MicroTorque sú inteligentné a prepojené elektrické skrutkovače, ktoré sú z hľadiska ergonómie pohodlné. Operátor sa vystavuje menšiemu fyzickému stresu, zatiaľ čo získané údaje môžu pomôcť pri ďalšej optimalizácii práce jednotlivca. Možno znížiť výskyt finančne nákladných pracovných úrazov.

5. Dôverný charakter

Dôverný charakter údajov je dôležitou témou v odvetví spotrebnej elektroniky, ktoré je obostreté tajomstvom a očakávaniami trhu. Zabezpečené siete a zašifrované toky údajov sú kľúčové parametre na zabezpečenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti v digitalizovanom prostredí riešenia Industry 4.0.

6. Úspora času

Prehľady vytvorené na základe získaných údajov umožňujú presne sledovať, ktorý operátor pracoval na konkrétnej skrutke, kde sa vyskytla chyba, s akým nástrojom sa pracovalo, pod akým uhlom a s akým krútiacim momentom. Tým sa ušetrí veľa času, ktorý sa predtým míňal pri odhadovaní a hľadaní chýb. V mnohých prípadoch možno zaviesť automatickú opravu chýb.

7. Automatizované rozhodovanie

Vývoj umelej inteligencie (AI), automatizácie a robotiky napreduje v mnohých oblastiach montáže a výroby ohromným tempom a teraz prišiel rad aj na spotrebnú elektroniku. Zabezpečenie spoľahlivej konektivity a analýzy údajov je už k dispozícii a zjednodušuje tento prechod. Automatizované rozhodovanie v rámci nástroja na kompenzáciu rozdielnych komponentov je už skutočnosťou a predstavuje jeden z mnohých dôležitých krokov smerujúcich k inteligentnej prepojenej montáži v rámci riešenia Industry 4.0.

8. Znížený počet hodín školení

Pretože vo výrobných závodoch je čas tak veľmi obmedzený, riešenie Smart Connected Assembly (Inteligentná prepojená montáž) sa zvyčajne inštaluje v bezprostrednej blízkosti existujúcich pracovných staníc. Naše používateľské rozhranie a používateľské skúsenosti zabezpečujú intuitívne a ľahké použitie nástrojov a softvérových aplikácií. Zníženie počtu hodín potrebných na školenie je pre nás v spoločnosti Atlas Copco veľmi dôležité.

9. Servis

Riešenie Industry 4.0 prináša revolučné zmeny aj do odvetvia servisu a údržby. V blízkej budúcnosti budú prepojené a inteligentné nástroje umožňovať dodávateľovi, aby zákazníkom poskytoval prediktívnu údržbu a zaistenú prevádzkyschopnosť. V spoločnosti Atlas Copco máme globálnu servisnú organizáciu na podporu tejto budúcnosti.