Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Zdravotnícke pomôcky – kde kvalita rozhoduje o živote, vysledovateľnosť je samozrejmosťou

V odvetví zdravotníckych pomôcok je dokonalá kvalita kľúčová za každých okolností. Odvetvie navyše prechádza zmenami predpisov, ktoré ovplyvňujú každý krok procesu výroby. Vysledovateľnosť je nevyhnutná. Keď hovoríme o oblasti zdravotníckych pomôcok, medzi najnáročnejšie úlohy patrí kontrola kvality, bezpečnosť procesov, dôverný charakter, vysledovateľnosť, riadenie rizík a bezpečnosti, bezpečné uloženie údajov, súlad s predpismi a dlhodobá spoľahlivosť. V spoločnosti Atlas Copco máme rozsiahle odborné znalosti hlavných problémov našich klientov. Po vyriešení všetkých otázok sa môžeme zamerať na parametre, akými sú zvyšovanie produktivity, ergonomika a bezpečnosť obsluhy.

 

Predpisy s veľkým dosahom

Icon of data reporting
V súčasnosti prebieha implementácia nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach (MDR). V období od roku 2017 do roku 2020 musia všetci výrobcovia zdravotníckych pomôcok vytvoriť systém riadenia rizík a kvality a nechať ho skontrolovať. MDR je nariadenie EÚ, ale keďže sa zaoberá aj všetkými európskymi distribútormi zdravotníckych pomôcok, dôsledky sú globálne.
Zatiaľ čo údaje z výrobného procesu niektorých spoločností sme dobrovoľne ukladali, táto prax bude v prípade nariadenia MDR povinná. V mnohých ohľadoch je to vítaný vývoj, pretože môže zvýšiť ochranu života a bezpečnosť pacienta. Vysledovateľnosť bude mať vysokú hodnotu pri určovaní zodpovednosti v prípade výskytu chýb v zariadení.
Napriek tomu môže byť ťažké vykonať tieto potrebné zmeny v krátkom časovom horizonte.

 

Ako však splniť požiadavky a zaistiť dodržiavanie nariadenia MDR?

QMC MTF400 Error Proofing icon

V spoločnosti Atlas Copco je táto prepojiteľnosť a vysledovateľnosť v centre našej pozornosti. Riešeniami Smart Connected Electronics pomáhame našim klientom zabezpečiť, aby boli údaje z každého uťahovania na každej pracovnej stanici uložené a vysledovateľné. Poskytovaním inteligentných skrutkovačov a kontrolérov, ktoré sú plne integrovanými riešeniami na odstraňovanie chýb, zabezpečujeme vyššiu efektivitu a plnú konektivitu. V dobe internetu vecí sú dôležitou súčasťou ponuky spoločnosti Atlas Copco pre odvetvie zdravotníckej techniky. Okrem toho sa údaje z nástrojov spracúvajú a analyzujú, aby sa v budúcnosti mohli podniknúť lepšie obchodné rozhodnutia na základe údajov. V čase nadobudnutia platnosti nariadenia MDR musí každý výrobca uchovávať údaje pre každú časť zariadenia s výrobným číslom po dobu dvadsiatich rokov. Počas mnohých desaťročí spracujeme s významnými priemyselnými klientmi, preto vieme, že je dôležité, aby sme zaobchádzali s takýmito obrovskými dátovými tokmi bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Nový regulačný rámec sa môže na prvý pohľad zdať ohromujúci, no zavedením prepojených nástrojov, zabezpečením dlhodobého ukladania údajov a umožnením získavania nových typov údajov nové riešenie Industry 4.0 dokáže, že zohľadňuje všetky požiadavky a šetrí čas aj peniaze.


Tu si prečítajte si ďalšie praktické informácie o nariadení MDR.