Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Riešenia v oblasti uťahovania skrutiek od spoločnosti Atlas Copco zahŕňajú prispôsobiteľný nástroj na napnutie viacerých skrutiek Tentec vyvinutý pre švédsku jadrovú elektráreň

Napriek tomu, že sa pri návrhu a výrobe „vysokých“ napínačov v spoločnosti Tentec pre tento druh využitia zvyčajne nestretávame s problémami, v tomto prípade sa kryt priechodu nachádzal vo vertikálnej rovine, pričom minimálna vzdialenosť medzi koncom skrutky a stenovou prekážkou bola len 100 mm. Hydraulické napínače skrutiek by pri tomto type použitia tvorilo niekoľko prstencových segmentov, pričom každý z nich by obsahoval rovnaké množstvo záťažových komôr. Komory sú vnútorne prepojené v každom segmente, aby sa hydraulickým tlakom, ktorý sa privádza hadicou jediným otvorom súčasne natlakovala každá z komôr. Viacero hadíc z pohonnej jednotky by zaistilo, že sa všetky segmenty natlakujú súčasne a súčasne napnú všetky skrutky rovnakou silou. V dôsledku umiestnenia krytu a obmedzeného prístupu bolo zrejmé, že vytvorenie zostavy segmentovaných prstencov bude náročné. Technici, ktorí sa v spoločnosti Atlas Copco venujú riešeniam v oblasti uťahovania skrutiek, vypracovali nekonvenčné riešenie – napínač tvoril úplný prstenec namiesto jednotlivých segmentov. Vo finále uťahovač tvorili tri prstence, ktoré mali výšku menej než 100 mm a pomocou zdvíhadla sa spúšťali 100 mm priestorom na kryt priechodu. Všetkých 20 komôr bolo vnútorne prepojených a hoci sa z pohonnej jednotky teoreticky dali natlakovať jedinou hadicou, prstenec obsahoval 5 otvorov radiálne rovnomerne rozmiestnených, aby sa zaistilo rovnomerné a efektívne privádzanie kvapaliny do všetkých komôr. Technický riaditeľ Dave Evans toto inovatívne riešenie komentoval takto: „S odvetvím jadrovej energetiky spolupracujeme už mnohé roky, no ešte nikdy sme sa nestretli s podobným problémom. Naši technici však majú bohaté skúsenosti s navrhovaním riešení pre rôzne odvetvia, s ktorými spolupracujeme, a využili svoje bohaté znalosti problematiky napínania skrutiek na vytvorenie tohto inovatívneho a jedinečného systému MST.“