Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco

Koncepcia ekologického dizajnu v obchodnej oblasti Priemyselná technika a náradie

Illustration of eco design tree and family
Pri navrhovaní výrobku alebo riešenia berieme do úvahy celý životný cyklus, aby sme znížili dopad jednotlivých etáp cyklu na životné prostredie. Znamená to pre nás, že sa musíme sústrediť na energetickú účinnosť, výber materiálov, dlhú životnosť výrobku, konštrukciu pripravenú na montáž, prevádzkyschopnosť, opakované použitie, opätovnú výrobu a recyklovateľnosť – inými slovami kolobeh. Vykonávame časté posudzovanie procesov vývoja našich výrobkov z hľadiska ekologického dizajnu, čím zaručujeme dôraz na environmentálne aspekty a minimalizovanie dopadu na životné prostredie. Naše posudzovanie z hľadiska ekologického dizajnu je založené na šiestich ústredných úsekoch ekologického dizajnu.

Naše ústredné úseky ekologického dizajnu

V rámci obchodnej oblastí Priemyselná technika a náradie sa ku koncepcii ekologického dizajnu pristupuje zo šiestich rôznych úsekov. Tieto úseky predstavujú jadro posudzovania z hľadiska ekologického dizajnu v každom projekte vývoja výrobku. Tieto postupy pomáhajú definovať ciele ekologického dizajnu v prvých fázach projektu. Ak si chcete prečítať ešte viac, kliknite na obrázok.

V obchodnej oblastí Priemyselná technika a náradie spoločnosti Atlas Copco nepretržite pracujeme na integrácií aspektov životného prostredia do vývoja našich výrobkov, aby sme minimalizovali dopad našich výrobkov na životné prostredie. Výsledky v oblasti životného prostredia sú určené našim zákazníkom prostredníctvom komunikačných materiálov o výsledkoch ekologického dizajnu. Nájdete v nich príklad argumentov ekologického dizajnu pre konkrétny výrobok.

Ekologický dizajn neznamená len dodržiavanie zákonných požiadaviek. Som presvedčený, že naši zákazníci v budúcnosti zvýšia svoje požiadavky na produkty navrhované podľa zásad trvalej udržateľnosti. Ekologický dizajn je pre nás zároveň spôsob, ako zaručiť, že prispievame k lepšiemu svetu pre naše deti.
Lars Eklöf , Prezident divízie MVI
Chápem ekologický dizajn ako spôsob odlíšenia spoločnosti Atlas Copco od našich konkurentov vytváraním pridanej hodnoty znižovaním nákladov životného cyklu.
James McAllister , Prezident divízie GI

Koncepcia ekologického dizajnu je zameraná na zvýšenie environmentálneho povedomia a podporu komunikácie súvisiacej s dopadom činnosti spoločnosti Atlas Copco na životné prostredie, ako aj externe smerom k našim zákazníkom a partnerom.

Koncepcia ekologického dizajnu