Close

Ústredné úseky ekologického dizajn

1. NEBEZPEČNÉ LÁTKY Vyhýbame sa používaniu nebezpečných látok a materiálov uvedených v ozname zakázaných látok a látok podliehajúcich oznamovaniu spoločnosti Atlas Copco. 2. MATERIÁLY Používame materiály a konštrukčné prvky, ktoré minimalizujú hmotnosť výrobku, a investujeme do pevných, trvanlivých materiálov, aby sme chránili výrobok. 3. ZMESI A MODULARITA Vyhýbame sa miešaniu materiálov, pretože zmesi spomaľujú recykláciu, a zvažujeme metódy pripevňovania, ktoré zjednodušujú rozoberanie. 4. ENERGIA Zvažujeme, ako sa bude finálny výrobok používať, aby sa minimalizovala spotreba energie a zdrojov vo fáze používania, vo výrobe a počas prepravy. 5. OPAKOVANÉ POUŽITIE A RECYKLÁCIA Pri navrhovaní myslíme na recykláciu. Podporujeme opravy a modernizáciu, najmä trvanlivých a systémovo závislých výrobkov. S cieľom zvýšiť povedomie zákazníkov o dôležitosti recyklácie do informácií o výrobku (PI) teraz zaraďujeme pokyny na recykláciu (PI). 6. INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA Pripravujeme podmienky na modernizáciu, údržbu a recykláciu prostredníctvom štítkov, modulárnej štruktúry a informácií v informáciách o výrobku. Takto realizujeme trvalo udržateľnú produktivitu v praxi.