Softvér na kontrolu uťahovacieho momentu Torque Supervisor BLM

Ideálny program na manipuláciu s nástrojmi, uťahovania a analýzu spojov

Kontakt

Súvisiaci produkt – analyzátor STa 6000

Kontroly kvality sú lepšie a rýchlejšie vďaka farebnému displeju zariadenia STa 6000: jednoznačná spätná väzba týkajúca sa výsledku testovania, vlastná obrazovka meraní Ergonomika: jednoduché prenášanie v rámci linky Pamäť: 50 000 výsledkov a sledovanie vo vysokom rozlíšení, celotextové poznámky na uľahčenie sledovateľnosti Kalibrácia: automatická kalibrácia zariadení Power Focus, Power MACS a PST TT BLM: pripojenie Wi-Fi, inteligentná databáza v programe Excel, plná integrácia softvéru na kontrolu uťahovacieho momentu Torque Supervisor

Kontakt

Loading...

Softvér na kontrolu uťahovacieho momentu Torque Supervisor BLM

Softvér na kontrolu uťahovacieho momentu Torque Supervisor BLM je ideálny program na manipuláciu s nástrojmi, uťahovania a analýzu spojov. Automaticky kontrolujte plánovaný termín vykonania kalibrácie náradia a momentových kľúčov, ako aj dohliada na celý sklad nástrojov v rámci závodu. Spravuje a zhromažďuje údaje získané pri kontrolách zostatkového uťahovacieho momentu na montážnej linke a pri kontrolách nástroja v kolíske, sleduje štatistické údaje každého nástroja a využitia. Softvér možno nainštalovať na jednu počítačovú stanicu alebo na viacero staníc vo výrobnom závode v rámci miestnej siete.

Súvisiace dokumenty a súbory

  • Quality Assurance and Manual Fastening 2.2 MB, PDF

Making the difference – Priemyselná technika a náradie Atlas Copco, video o nástrojoch Atlas Copco

V obchodnej oblasti Priemyselná technika a náradie spoločnosti Atlas Copco vytvárame hodnoty pre našich zákazníkov vďaka prvotriednym inovatívnym technológiám a riešeniam pre výrobu. Odolné produkty, dlhodobé zmýšľanie, ergonomika a kvalita – zodpovedná spoločnosť pracujúca pre udržateľnú budúcnosť.

Kontakt

Loading...

Vedeli ste?

Every third car in the world was made with our tools.