Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Minimalizujte prerábky – monitorujte moment a uhol

Training,?people,?Service

Sťahovaniu a prerábkam na montážnej linke možno zabrániť monitorovaním kvality počas procesu uťahovania, čím sa okamžite odhalia chyby.

Súčasťou monitorovania kvality je už tradične meranie momentu, ktorý vytvára zaťaženie zovretím. Na výsledky uťahovania majú však vplyv aj rozdiely v trení a komponentoch. Preto treba merať aj druhý rozmer, ktorým je najčastejšie uhol otáčania. Kontrola a monitorovanie momentu a uhla odhalí chyby, akými sú chýbajúce tesnenia, skrížené závity, problémy materiálu a chyby operátora.

Service, Training, people

Zaistením kvality procesu uťahovania minimalizujete nákladné sťahovania, prerábky a záručné reklamácie a zabránite poškodeniu vašej cennej reputácie.

Spoločnosť Atlas Copco vám poradí – pre váš personál ponúkame komplexné školenia v oblasti techniky uťahovania.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie.