Minimalizujte prerábky – monitorujte moment a uhol

Sťahovaniu a prerábkam na montážnej linke možno zabrániť monitorovaním kvality počas procesu uťahovania, čím sa okamžite odhalia chyby.

Súčasťou monitorovania kvality je už tradične meranie momentu, ktorý vytvára zaťaženie zovretím. Na výsledky uťahovania majú však vplyv aj rozdiely v trení a komponentoch. Preto treba merať aj druhý rozmer, ktorým je najčastejšie uhol otáčania. Kontrola a monitorovanie momentu a uhla odhalí chyby, akými sú chýbajúce tesnenia, skrížené závity, problémy materiálu a chyby operátora.

Zaistením kvality procesu uťahovania minimalizujete nákladné sťahovania, prerábky a záručné reklamácie a zabránite poškodeniu vašej cennej reputácie.

Spoločnosť Atlas Copco vám poradí – pre váš personál ponúkame komplexné školenia v oblasti techniky uťahovania.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie.

  • Pocket Guide Tightening technique 3.2 MB, PDF