Atlas Copco Slovakia - Priemyselné náradie a riešenia
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
Accredited quality assurance calibration STWrench

Zistite viac od našich odborníkov.

Správny servis vám môže pomôcť zvýšiť produktivitu a kvalitu. Spolupracujte s nami, aby ste čo najviac využili svoje priemyselné zariadenia.

1500 hodiny

Maximálne využitie brúsnych nástrojov v období medzi servisnými prehliadkami

250000 uťahovania

Maximálne využite elektrických montážnych nástrojov pri budúcej preventívnej údržbe

1 každoročná kalibrácia

Slúži na zaistenie toho, aby vaše montážne nástroje podávali optimálny výkon

Údržba

Správna a včasná údržba môže optimalizovať výkon a zvýšiť efektivitu vo výrobe a súčasne minimalizovať náklady na nástroje a riziká spojené s výrobou.

Vedeli ste?
Vedeli ste?

Servisná zmluva Atlas Copco ToolCover úspešne znižuje počet porúch v prevádzke o 50 %.

 

Servisná zmluva Atlas Copco ToolCover úspešne znižuje počet porúch v prevádzke o 50 %.

Čo označuje pojem údržba zameraná na zaistenie spoľahlivosti?
We can support you all the way from installation and start up to maintenance and optimization of your tools and processes.
Čo označuje pojem údržba zameraná na zaistenie spoľahlivosti?
Preventívna údržba založená na údržbe zameranej na zaistenie spoľahlivosti dokáže obmedziť ročnú poruchovosť nástroja len o 2 %. Ide o nákladovo efektívne riešenie?
 
Preventívna údržba založená na údržbe zameranej na zaistenie spoľahlivosti dokáže obmedziť ročnú poruchovosť nástroja len o 2 %. Ide o nákladovo efektívne riešenie?
Preventívna údržba založená na údržbe zameranej na zaistenie spoľahlivosti dokáže obmedziť ročnú poruchovosť nástroja len o 2 %. Ide o nákladovo efektívne riešenie?

Kalibrácia

Profesionálna kalibrácia môže zaistiť kvalitu a znížiť chybovosť vo výrobe. 

Vedeli ste?
Vedeli ste?

Spoločnosť Atlas Copco prevádzkuje kalibračné laboratóriá vo viac než 20 krajinách na celom svete.

 

Spoločnosť Atlas Copco prevádzkuje kalibračné laboratóriá vo viac než 20 krajinách na celom svete.

Často kladené otázky: prečo kalibrovať?
Calibration movie - why calibrate
Často kladené otázky: prečo kalibrovať?
Často kladené otázky: Čo predstavuje kalibrácia nástrojov?
Calibration movie - Tool calibration
Často kladené otázky: Čo predstavuje kalibrácia nástrojov?
Často kladené otázky: Čo je to akreditovaná kalibrácia na zaistenie kvality?
Calibration movie - Tool calibration
Často kladené otázky: Čo je to akreditovaná kalibrácia na zaistenie kvality?
Často kladené otázky – ako často by som mal elektrické nástroje kalibrovať?
How often should you calibrate video
Často kladené otázky – ako často by som mal elektrické nástroje kalibrovať?
Často kladené otázky: Aký je rozdiel medzi akreditovanou kalibráciou a kalibráciou vo výrobnom závode na zaistenie kvality?
Difference between accredited and factory quality assurance calibration?
Často kladené otázky: Aký je rozdiel medzi akreditovanou kalibráciou a kalibráciou vo výrobnom závode na zaistenie kvality?
Často kladené otázky: prečo reťazová kalibrácia?
Why chain calibration
Často kladené otázky: prečo reťazová kalibrácia?
Často kladené otázky: Čo znamená vysledovateľnosť pri kalibrácii?
Calibration video thumbnail
Často kladené otázky: Čo znamená vysledovateľnosť pri kalibrácii?
Často kladené otázky: Čo je to nepresnosť pri kalibrácii?
Calibration video - what is uncertainty
Často kladené otázky: Čo je to nepresnosť pri kalibrácii?
Často kladené otázky: Prečo uhlová kalibrácia?
Why angle calibration video
Často kladené otázky: Prečo uhlová kalibrácia?
Laboratórne normy kalibrácie
Calibration lab standards video
Laboratórne normy kalibrácie
Normy kalibrácie na zabezpečenie kvality
Quality assurance calibration standards video
Normy kalibrácie na zabezpečenie kvality
Ďalšie informácie o našich servisných riešeniach
Ďalšie informácie o našich servisných riešeniach
 
Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie
Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie
 
Získať podporu
Získať podporu
 
Vyžiadať cenovú ponuku
Vyžiadať cenovú ponuku
 

Zistite viac od našich odborníkov.

explainer icon