TechCover Ochrana

Chráňte svoj softvér a zlepšite svoj výkon!

Čo obsahuje riešenie TechCover Ochrana?

TechCover Ochrana je servisná zmluva o poskytovaní softvérových služieb, vďaka ktorej zlepšíte celkovú dostupnosť svojho systému a umožní vám prístup k softvérových aktualizáciám na ochranu vašich investícií.

Čo získam?

Zaručené časy odozvy v prípade problémov, zlepšená dostupnosť systému a znížené riziko výpadkov výroby.

Aké výhody služba prináša?

Vďaka riešeniu TechCover Ochrana môžete znížiť straty vo výrobe, náklady na údržbu, skrátiť prestoje vo výrobe a časy na riešenie problémov.

Your software are valuable investments and you should optimize it to make the best use of it. TechCover Protect is a service agreement designed to minimize your production downtime, resolution times, production losses and maintenance costs.

ToolCover Protect includes:
• Committed response times of < 2 hours for production critical incidents.
• Remote product support.
• Root cause analysis and provision of problem resolution.
• Regular product updates. *

At Atlas Copco, our optimization services are based on our exclusive knowledge of our own tools. Protect is our basic TechCover product. For even more contentment see also TechCover Stability and TechCover Uptime.

Contact us for more information.

* The delivery of regular product updates does not include testing and implementation in customer environment.Zistite viac o riešení TechCover Ochrana