Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Zoznámte sa s manažérkou logistiky polovodičov Katey Kim

Manažérka logistiky Katey Kim hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní vákuových riešení potrebných na výrobu dôležitých zariadení používaných všade a každý deň. 

Katey nastúpila do spoločnosti Edwards, poprednej svetovej značky v odvetví vákua a súčasti skupiny Atlas Copco Group, v roku 2013. Nastúpila ako plánovačka servisného dodávateľského reťazca v Kórei so zodpovednosťou za prognózovanie dopytu a projekty dodávateľského reťazca. Následne prešla na pozíciu manažérky globálneho prognózovania a plánovania pre dve servisné divízie v spoločnosti Vacuum Technique. V roku 2020 nastúpila na novovytvorenú pozíciu divíznej manažérky logistiky polovodičov, kde dohliada na značky vákuových produktov pre potreby trhu s polovodičmi. 

Pracujete v divízii, ktorá poskytuje vákuové riešenia pre svetových výrobcov polovodičov. Prečo je tu potrebné vákuum a kde sa používajú polovodiče?

Katey Kim, Semiconductor Logistics Manager in Edwards

Začnem otázkou o polovodičoch. Tieto vysoko pokročilé konektory sú kľúčové pre všetky druhy elektrických zariadení a zariadenia digitálnej komunikácie, ako sú smartfóny, počítače a televízory. Zvýšený dopyt po streamovaní videa a jednoduchých notifikačných službách si tiež vyžaduje polovodiče, podobne ako je tomu aj v prípade veľkých údajov, umelej inteligencie, internetu vecí a autonómnych áut.

Keď vyrábate polovodiče, okolité prostredie musí byť absolútne čisté a tu prichádzajú na rad naše vákuové riešenia. Bez nich by mikrokontaminácie, ako je prach, mohli zničiť celý produkt. 

Aká je vaša úloha?

Mojím poslaním je viesť a rozvíjať globálny dodávateľský reťazec pre divíziu polovodičov so zameraním na optimalizáciu dodávateľskej siete, úrovne zásob a spôsobu dopravy. Všetky tieto aktivity v konečnom dôsledku zvyšujú spokojnosť našich zákazníkov. Pre mňa to je skvelá zábava, pretože je to náročné, no zároveň aj veľmi jasne vidieť, aká dôležitá je vaša práca a akou mierou prispievate do procesu. Tiež sa môžem porozprávať s mnohými ľuďmi na rôznych miestach.

Moji manažéri ma tiež povzbudzujú, aby som sa neustále vzdelávala a prijímala nové výzvy. Pred niekoľkými rokmi ma vybrali do každoročného globálneho mentorského programu a mojim mentorom bol náš divízny prezident. Bola to dobrá skúsenosť. Bola som tiež súčasťou medzinárodného manažérskeho programu s ľuďmi zo skupiny Atlas Copco a niektorých ďalších veľkých švédskych spoločností. Tieto školenia istým spôsobom naozaj zmenili môj život. Boli zamerané na sebauvedomenie a pomohli mi zamyslieť sa nad mojou interakciou a správaním sa k druhým.

Čo máte práve teraz na srdci?

Jedným z cieľov udržateľnosti spoločnosti Atlas Copco je znížiť našu uhlíkovú stopu. Z logistického hľadiska k tomu môžeme prispieť a zároveň zvýšiť spokojnosť zákazníkov pri našich dodávkach. V súčasnosti skúmame možnosti sofistikovanejších nástrojov plánovania a dopytu, ktoré by nám mohli pomôcť nastaviť správne množstvo zásob v správnom čase s krátkymi dodacími lehotami. Skúmame aj ekologickejšie spôsoby dopravy, napríklad medzinárodné železničné cesty. Naozaj dúfam, že tieto opatrenia prispejú k udržateľnej budúcnosti.   

Get to know our colleagues
profile of PT employee Kaja Kaus
Get to know our colleagues
Discover our available jobs
Discover our available jobs