Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Inteligentná montáž zjednotí náklady kusovej výroby aj miliónovej série

Automatizované procesy, v rámci ktorých komunikuje materiál, produkt, výrobná linka, všetky technológie a servisné služby. Taká je budúcnosť priemyslu podľa princípov Industry 4.0.

Na princípe využitia moderných komunikačných technológií vo výrobe nazýva Atlas Copco nastupujúcu technológiu Smart Connected Assembly. Spája v nej široký sortiment priemyselných produktov a služieb s pätnástimi rokmi skúseností z vývoja know-how pre nový spôsob komunikácie v montážnych procesoch.

Novinka musí ponúknuť viac než produktivitu s najvyššími štandardmi kvality. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch bez ohľadu na to, či sa v sérii vyrobí jeden kus alebo milión jednotiek.

Atlas Copco stanovilo ambiciózny cieľ zaviesť v najbližších piatich rokoch do štyroch z piatich výrobných podnikov elektronicky riadenú výrobu. To pomôže zvýšiť produktivitu až o 30 percent a dáva firmám, ktoré novinku využijú, šancu byť krok pred konkurentmi. Smart Connected Assembly prepojí všetky procesy na výrobnej linke a aplikácie integruje do spoločnej siete. Dáta, ktoré takýto systém vygeneruje, umožnia zlepšiť jednotlivé činnosti aj celé procesy.

Roky výskumu a vývoja priniesli spoločnosti Atlas Copco skúsenosti, technológie a kompletnú ponuku produktov, potrebných pre návrh a budovanie inteligentných prepojení jednotlivých výrobných procesov. „Dokázali sme vyvinúť komplexný systém, ktorý zodpovedá požiadavkám Industry 4.0. Zároveň možno všetky naše zariadenia plne integrovať do výrobných procesov,“ hovorí produktový manažér Atlas Copco Josef Grochovský.

V systéme sa konfigurujú výrobné zariadenia, riadenie a prediktívna analýzu procesov, no aj chybový manažment. „Množstvo výrobných podnikov už s našou pomocou inštaluje na svoje linky systémy, ktoré im umožnia využiť možnosti moderných technológií, a ich produktivita výrazne rastie,“ dodáva J. Grochovský.

Atlas Copco investuje do digitalizácie systémov a servisných služieb nielen vo výrobe. Komplexný prístup k procesom umožní, aby boli všetky terajšie aj budúce služby Atlas Copco v súlade s požiadavkami Industry 4.0. Príkladom je posun od tradičnej preventívnej údržby k modernej prediktívnej. Tá bude vychádzať z automatického hľadania optimálnych podmienok výroby, ich vyhodnocovania v reálnom čase a včasnom identifikovaní rizík.
Loading...

Company Montáž industry 4.0 industry 4.0