Časopis Infománia

Mining and Rock Excavation Slovakia

Obchodná oblasť Technika pre ťažbu a dobývanie prináša Vám, našim zákazníkom časopis Infománia, v ktorom nájdete zaujímavé články o nových produktoch z podzemného staviteľstva, o novinkách z povrchového a prieskumného vŕtania a z vŕtacieho náradia, ďalej o našej účasti na veľtrhoch a konferenciách a tiež postrehy zo zákazníckych dní a ďalšie pestré aktuality.

Časopis vychádza dvakrát ročne v tlačenej aj elektronickej podobe.

Prečítajte si aktuálne číslo.

  • Infománie 2/2016 4.9 MB, PDF