Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Excellence Center v Bratislave sa otvorilo mladým talentom

Nebývalú možnosť uviesť svoje teoretické znalosti do praxe mali počiatkom roka študenti Žilinskej univerzity v Žiline. V rámci predmetu manažment kvality absolvovali v priestoroch Atlas Copco školenie o Lean princípoch. Čakali ich praktické ukážky montážnej techniky a cvičenia na demo linke. Pre mnohých išlo o prvú praktickú skúsenosť.

Študenti na lean školeniu v bratislavskom tréninkovém centru Atlas Copco Excellence Centre
Výučba mladých technikov prebiehala netradične. V bratislavskom Excellence centre navštívili okrem školiacich miestností aj tréningové centrum a vzorovú predvádzaciu linku. Práve ta na nich zapôsobila najviac. „Vďaka ukážkam sme dokázali prepojiť svoje teoretické znalosti s praktickou aplikáciou. Získali sme dobrú predstavu o využití našich školských znalostí,“ nechali sa študenti počuť po skončení kurzu. Ocenili aj možnosť zblízka sa oboznámiť s princípmi štíhlej výroby a vyskúšať si moderné technológie.

Cieľom kurzu bolo predviesť študentom, ako je možné v rámci montážneho stanoviska aplikovať lean princípy a názorne predviesť, aký veľký vplyv majú na efektivitu celého pracovného procesu. „Najväčší prínos celého kurzu vidím v tom, že nám boli zrozumiteľnou formou vysvetlené základné postupy pri uplatňovaní lean manažmentu. A že sme túto teóriu mohli okamžite preniesť do praktických ukážok,“ oceňuje Juraj Šidlík, jeden z účastníkov.

Pre mnohých šlo o prvý kontakt s praktickou montážou. A to napriek tomu, že univerzitné ľavice čoskoro opustia. „Som v piatom ročníku a toto bol môj prvý praktický kurz. Myslím, že pre budúceho absolventa je osobný zážitok nenahraditeľný,“ chváli si Monika Ďobeková.

Ona aj jej spolužiak sa pritom zhodli, že rovnako dôležitý ako skúsenosť je pre nich aj záverečný Certifikát o absolvovaní kurzu. A že návštevu v Atlas Copco uplatnia aj vo svojom profesnom životopise. „Už ju mám aj na linkedin profile,“ usmieva sa Ďobeková.

Aj na strane Atlas Copco panovala spokojnosť. „Radi by sme v spolupráci s univerzitami pokračovali aj v budúcnosti,“ uviedol Tomáš Pasovský. „Študentom technických odborov by sme mohli odovzdávať svoje skúsenosti a zároveň im poskytnúť možnosť oboznámiť sa s modernou montážnou technikou na vlastné oči,“ dodáva. Nerád by sa však obmedzil len na kurzy v Excellence centre. Experti z Atlas Copco by sa mohli podieľať napríklad na výučbe odborných predmetov či spolupracovať so školou na zadaniach diplomových prác.

O záujme mladých ľudí ho presvedčil aj job fair, ktorého sa firma Atlas Copco zúčastnila krátko po skončení kurzu na Žilinskej univerzite. „Boli sme prekvapení, aký ohlas náš kurz na škole mal. Študenti o ňom vedeli od svojich spolužiakov. A vďaka tomu mali tiež omnoho lepšiu predstavu o tom, čo naša firma robí,“ opisuje Monika Pagáčová z HR tímu.

Unikátna predvádzacia linka Excellence centrum v Bratislave slúži zákazníkom aj zamestnancom Atlas Copco z celého regiónu od roku 2012. Vychádza pritom z úspešného konceptu zavedeného v švédskej centrále spoločnosti. Prepracovaný systém školení učí zamestnancov Atlas Copco aj obchodných partnerov plne využívať potenciál produktov Atlas Copco. Ak sa podarí prehĺbiť spoluprácu s univerzitami, mohli by z výhod demo linky ťažiť aj študenti technických odborov. Záujem by nepochybne mali.

Viac informácií:

Priemyselné náradie a riešenia Company