Lokálne časopisy

Časopisy spoločnosti Atlas Copco v Slovenskej republike predstavujú inovatívne prístupy v oblasti priemyslu, produktov a budúceho vývoja.