PET-industri

Tryckluft av hög kvalitet för flaskblåsning

Lågt, medelhögt eller högt tryck – oavsett vilket krävs tryckluft av hög kvalitet för alla flaskblåsningsprocesser.

Alla avbrott blir dyra. Att få igång produktionen igen slösar både resurser och tid. Genom att välja oljefri luft eliminerar du all risk för föroreningar och minimerar underhållskostnaderna.


Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt, så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när elförsörjningen är begränsad. Vår branschledande maskinpark med kompressorer och generatorer täcker en mängd olika tillämpningar för flaskblåsning:Eliminera all risk för förorening

Atlas Copcos oljefria kompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet, till exempel inom flaskblåsningsindustrin.


Vi var först i branschen med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att det inte finns någon risk för oljeförorening. Det innebär noll procents risk för skadade eller farliga produkter eller förluster på grund av stilleståndstid – även med ett utloppstryck på 45 bar.

  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF