Förvaring och transport: LNG-industrin

100 % oljefri luft för ren och säker produktion

Vårt omfattande sortiment underlättar för LNG-branschen genom hela produktions- och logistikkedjan.

October 2014: Atlas Copco Rental oil and Gas UK supplies N2 to new pipeline in North Sea. Martin Linge field (180 km west of Bergen). Water depth 115 m.?Equipement application: Pack a 24 inch subsea pipeline with min. 132 nm3/min of Nitrogen gas, to 16 bar ambient discharge pressure, with N2 purity of 98% and dew point of -30 °C.?Rental Equipment: 6 x 25 bar Nitrogen Membrane units + 9 x 25 bar Twinair compressors + related equipment and 4 operators.?

Oavsett om det gäller kondensering, mottagning och avlastning, förvaring eller exportförångning och transport kan vår utrustning leverera luft och kvävgas på rätt trycknivå, med rätt renhet och rätt temperatur för kraftverk, fartyg och rörledningar:100 % oljefria kompressorer för maximal renhet

Luften från våra el- och dieseldrivna kompressorer är ISO-certifierad och fri från föroreningar under alla driftförhållanden.

Vi har utvecklat dem för tillämpningar som kräver högsta renhet, vilket gör dem mycket väl lämpade för LNG-industrin


Vi var först med att producera ISO-certifierad oljefri tryckluft och kan garantera att det inte finns någon risk för oljeförorening. Det innebär noll procents risk för skadade eller farliga produkter eller förluster på grund av stilleståndstid – på alla trycknivåer.


  • Serving the Energy sector - brochure 677.5 kB, PDF