Våra lösningar

Prospektering och produktion: Industriborrning på land

Atlas Copco Rentals lösningar för prospekterings- och produktionssektorn

I segmentet för prospektering och produktion inom olja och gas har vi under årens lopp utökat vår kapacitet avsevärt. I denna video går vi igenom våra olika lösningar genom att följa sektorns värdekedja.

Konstruerade för industriborrning på land

Vårt omfattande sortiment av uthyrningsenheter tillgodoser borrningsindustrins varierande behov.

Det innefattar oljeinsprutade högtryckskompressorer för de mest krävande borrningstillämpningarna och portabla 100 % oljefria kompressorer för alla trycknivåer. Våra tekniker hjälper dig att ta fram rätt konfiguration för din verksamhet.


Vårt uthyrningsteam garanterar snabb och flexibel leverans dygnet runt varje dag för att konstruktionsarbetet på land ska fungera problemfritt.Borrningstekniker


Våra temporära luft- och kraftlösningar hjälper dig att minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med högkvalitativ, kostnadseffektiv utrustning som levereras snabbt.